BCG sắp gia nhập đội ngũ doanh nghiệp có vốn điều lệ trên nghìn tỷ

04/04/2019

CTCP Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG) vừa công bố Nghị quyết ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBCNV và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

ĐHCĐ đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Bamboo Capital dự kiến phát hành 61,05 triệu cổ phiếu phổ thông với giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tương ứng tỷ lệ phát hành 1:1,5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua thêm 1,5 cổ phần mới). Hiện tại, cổ phiếu BCG đang giao dịch quanh vùng giá 20.000 đồng đến 22.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết sẽ được hào bán cho các nhà đầu tư có nhu cầu với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Toàn bộ số tiền thu được sau đợt phát hành khoảng 732 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết và đầu tư M&A vào ngành SX ô tô, chế biến và Kình doanh nông sản, Cafe xuất khẩu, đầu tư vào các doanh nghiệp chăn nuôi, kinh doanh gia súc.

Phát hành chào bán cho CBCNV (ESOP)

Bamboo Capital dự kiến phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP chào bán cho các cán bộ chủ chốt của công ty với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu

Theo đó, Bamboo Capital sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức sau khi đã có BCTC kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ 8%. Tương ứng với việc BCG sẽ phát hành 3.256.000 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo BCTC đã soát xét năm 2015.

Như vậy, tổng số cổ phiếu mà Bamboo Capital dự kiến phát hành thêm trên 67,3 triệu đơn vị tương ứng mức tăng vốn điều lệ từ 407 tỷ đồng hiện tại lên trên 1.080 tỷ đồng, gấp 2,65 lần vốn điều lệ hiện tại.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ