Cơ hội nghề nghiệp

STT
Vị trí
Số lượng
Ngày hết hạn
0 1
QUẢN LÝ THIẾT KẾ CẢNH QUAN (LAND)
01
30/06/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý & kiểm soát tổng thể công tác thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế.
 • Quản lý và kiểm soát chất lượng thiết kế của các đơn vị tư vấn.
 • Phê duyệt thiết kế, đưa ra các giải pháp về phương án, triển khai thiết kế khi có yêu cầu.
 • Tối ưu hóa thiết kế để tăng hiệu quả dự án.
 • Kiểm soát ngân sách thiết kế, tránh các chi phí phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai thiết kế.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra các nội dung pháp lý liên quan đến dự án & nhiệm vụ thiết kế. Kiểm tra các số liệu phục vụ pháp lý & kinh doanh.
 • Lập và quản lý tiến độ thiết kế cảnh quan để đáp ứng được các yêu cầu của pháp lý & tiến độ đấu thầu, thi công.
 • Báo cáo cho Giám đốc quản lý thiết kế các công việc có liên quan đến thiết kế cảnh quan.
 • Theo dõi, xử lý các vấn đề thiết kế trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình.
 • Phối hợp với Lead Architect và chịu trách nhiệm kiểm soát tiến độ thiết kế cảnh quan, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp kết cấu với kiến trúc, quy hoạch, kết cấu, cơ – điện, hạ tầng,…
 • Cung cấp hồ sơ thiết kế cho QS lập hồ sơ thầu cho các gói thầu cảnh quan.
 • Phối hợp với QS trong quá trình tính Cost-plan.
 • Cung cấp hồ sơ thiết kế cho Phòng đấu thầu lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan đến cảnh quan.
 • Phối hợp để đánh giá năng lực của công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu trong quá trình lựa chọn thầu.
 • Phối hợp với Phòng đấu thầu để kiểm tra chất lượng thiết kế của công ty tư vấn thiết kế.
 • Lập kế hoạch, quản lý, phân bổ giám sát công việc trong nhóm.
 • Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện của thành viên trong nhóm.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Đại học chuyên ngành Thiết kế cảnh quan hoặc liên quan.
 • Kiến thức chuyên sâu về thiết kế cảnh quan.
 • Kiến thức chung về kỹ thuật thi công cảnh quan.
 • Kiến thức về nhà cung cấp, nhà sản xuất và các sản phẩm có sẵn tại địa phương và thị trường thế giới.
 • 10 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế cảnh quan, trong đó 5 năm ở vị trí quản lý.
 • Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Thành thạo về Auto Cad, MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), sử dụng được MS project.
 • Khả năng phân tích và đánh giá, nghiên cứu và áp dụng công nghệ, vật liệu mới vào thực tế.
 • Có khả năng lãnh đạo nhóm tốt.
 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, truyền đạt thông tin rõ ràng.
 • Khả năng làm việc theo nhóm, tương tác và phối hợp hiệu quả.
 • Khả năng phán đoán, phân tích, tổng hợp.
 • Khả năng chịu áp lực trong công việc.
 • Nắm bắt sự phát triển của công nghệ mới trong xây dựng.

HỒ SƠ BAO GỒM

 • CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm tích lũy và thành tích.
 • Đơn xin việc.
 • Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

 • Liên hệ bộ phận Nhân Sự BCG Land.

          Email: loan.lt@bcgland.com.vn

0 2
QUẢN LÝ CAO CẤP THIẾT KẾ HẠ TẦNG (LAND)
01
30/06/2021

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

 • Quản lý & kiểm soát tổng thể công tác thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế.
 • Quản lý & kiểm soát chất lượng thiết kế của các đơn vị tư vấn.
 • Phê duyệt thiết kế, đưa ra các giải pháp về phương án, triển khai thiết kế khi có yêu cầu.
 • Tối ưu hóa thiết kế để tăng hiệu quả dự án.
 • Kiểm soát ngân sách thiết kế, tránh các chi phí phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai thiết kế.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra các nội dung pháp lý liên quan đến dự án & nhiệm vụ thiết kế. Kiểm tra các số liệu phục vụ pháp lý & kinh doanh.
 • Lập và quản lý tiến độ thiết kế hạ tầng để đáp ứng được các yêu cầu của pháp lý & tiến độ đấu thầu, thi công.
 • Báo cáo cho Giám đốc quản lý thiết kế các công việc có liên quan đến thiết kế hạ tầng.
 • Theo dõi, xử lý các vấn đề thiết kế trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình.
 • Phối hợp với chủ trì thiết kế và chịu trách nhiệm kiểm soát tiến độ thiết kế hạ tầng, kiểm tra sự đồng bộ của giải pháp kết cấu với kiến trúc, quy hoạch, kết cấu, cơ – điện, cảnh quan,…
 • Cung cấp hồ sơ thiết kế cho QS lập hồ sơ thầu cho các gói thầu Cơ – Điện.
 • Phối hợp với QS trong quá trình tính Cost-plan.
 • Cung cấp hồ sơ thiết kế cho Phòng đấu thầu để lập hồ sơ thầu cho các gói thầu.
 • Phối hợp để đánh giá năng lực của công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu trong quá trình lựa chọn thầu.
 • Phối hợp với các bộ môn kỹ thuật, pháp lý dự án lập hồ sơ DTM, PCCC, XPXD.
 • Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện của thành viên trong nhóm.
 • Lập kế hoạch, quản lý, phân bổ giám sát công việc trong nhóm.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Đại học chuyên ngành Cầu đường / Giao thông / Hạ tầng kỹ thuật. Có chứng chỉ hành nghề thiết kế cầu đường / hạ tầng kỹ thuật.
 • Kiến thức chuyên môn về kết cấu cầu - đường và hạ tầng kỹ thuật;
 • Hiểu biết và áp dụng tốt các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam và quốc tế;
 • Hiểu biết và áp dụng tốt các quy định liên quan đến công tác pháp lý trong triển khai dự án như: pháp lý đầu tư, pháp lý triển khai (thẩm tra, thẩm định, xin phép xây dựng, đấu thầu);
 • Hiểu rõ và áp dụng được một số phần mềm chuyên dụng trong việc lên mô hình và tính toán kết cấu cầu/ đường để kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế theo các quy định hiện hành.
 • 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế cầu đường/hạ tầng kỹ thuật, trong đó 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.
 • Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 • Thành thạo về Auto Cad, MS Office (Word, Excel, PowerPoint…), sử dụng được MS project.
 • Khả năng phân tích và đánh giá, nghiên cứu và áp dụng công nghệ, vật liệu mới vào thực tế.
 • Có khả năng lãnh đạo nhóm tốt.
 • Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, truyền đạt thông tin rõ ràng.
 • Khả năng làm việc theo nhóm, tương tác và phối hợp hiệu quả.
 • Khả năng phán đoán, phân tích, tổng hợp.
 • Khả năng chịu áp lực trong công việc.
 • Nắm bắt sự phát triển của công nghệ mới trong xây dựng

HỒ SƠ BAO GỒM

 • CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm tích lũy và thành tích
 • Đơn xin việc
 • Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

 • Liên hệ bộ phận Nhân Sự BCG Land.

          Email: loan.lt@bcgland.com.vn

0 3
QUẢN LÝ CAO CẤP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC (LAND)
01
30/06/2021

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý & kiểm soát tổng thể công tác thiết kế của các đơn vị tư vấn thiết kế.
 • Quản lý & kiểm soát chất lượng thiết kế của các đơn vị tư vấn.
 • Phê duyệt thiết kế, đưa ra các giải pháp về phương án, triển khai thiết kế khi có yêu cầu.
 • Tối ưu hóa thiết kế để tăng hiệu quả dự án.
 • Kiểm soát ngân sách thiết kế, tránh các chi phí phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai thiết kế.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra các nội dung pháp lý liên quan đến dự án & nhiệm vụ thiết kế. Kiểm tra các số liệu phục vụ pháp lý & kinh doanh.
 • Lập và quản lý tiến độ tổng thể thiết kế bao gồm cả tiến độ các bộ môn quy hoạch, kỹ thuật công trình, hạ tầng liên quan đến khu vực phụ trách để đáp ứng được các yêu cầu của pháp lý & tiến độ đấu thầu, thi công.
 • Báo cáo cho Phó tổng giám đốc các công việc có liên quan đến thiết kế.
 • Theo dõi, xử lý các vấn đề thiết kế trong giai đoạn thi công hoàn thiện công trình.
 • Cung cấp hồ sơ thiết kế cho phòng đấu thầu để lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan đến Kiến trúc.
 • Phối hợp để đánh giá năng lực của công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu trong quá trình lựa chọn thầu.
 • Cung cấp hồ sơ thiết kế cho QS lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan đến Kiến trúc.
 • Kiểm soát chất lượng và tiến độ thực hiện của thành viên trong nhóm.
 • Lập kế hoạch, quản lý, phân bổ giám sát công việc trong nhóm.
 • Cung cấp hồ sơ thiết kế cho QS lập hồ sơ thầu cho các gói thầu liên quan đến Kiến trúc.

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc.
  • Kiến thức chung về quản lý thiết kế dự án.
  • Kiến thức về sử dụng vật liệu hoàn thiện công trình và nắm vững quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.
  • Tối thiểu 3 năm ở vị tương đương, đã từng quản lý ít nhất 1 nhân viên.
  • Có thẩm mỹ kiến trúc.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng quản lý thời gian.
  • Kỹ năng quản lý nhân viên.
  • Khả năng chịu áp lực trong công việc.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  • Kỹ năng hoạch định và quản lý tiến độ dự án.
  • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…); Autocad, sử dụng được MS Project.
  • Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành.

  HỒ SƠ BAO GỒM

  • CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm tích lũy và thành tích
  • Đơn xin việc
  • Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.

  CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

  • Liên hệ bộ phận Nhân Sự BCG Land.
            Email: loan.lt@bcgland.com.vn
  0 4
  Trưởng phòng pháp lý dự án (Land)
  01
  30/06/2021

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Quản lý việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển dự án phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
  • Quản lý hoàn thành 100% việc phê duyệt thủ tục pháp lý các dự án theo kế hoạch của Tập đoàn.
  • Quản lý và lên kế hoạch cập nhật kịp thời các thông tin có liên quan đến hoạt động Pháp lý ngành Bất động sản.
  • Xây dựng mối quan hệ và duy trì tốt với các Sở Ngành để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động Kinh doanh.
  • Quản lý và phát triển nhân viên
  • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo cấp trên giao.

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc & Quy hoạch xây dựng, Kinh tế, Luật.
  • Kiến thức chung về Pháp luật ở các mảng Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương Mại, Lao động, Thuế, Tranh tụng.
  • Kiến thức chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, đất đai, bất động sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, mua bán nhà ở.
  • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm chuyên môn, 2 năm kinh nghiệm quản lý
  • Sáng tạo, chủ động giải quyết công việc
  • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục; tư vấn và đưa ra giải pháp.
  • Kỹ năng nhận diện vấn đề và giải quyết tranh chấp
  • Khả năng giao tiếp và quản lý các mối quan hệ xuất sắc
  • Kỹ năng quản lý nhân viên;
  • Khả năng lãnh đạo & quản lý chất lượng công việc
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
  • Kỹ năng hoạch định và quản lý tiến độ dự án.
  • Kỹ năng quản lý thời gian;
  • Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint…);
  • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát..

  HỒ SƠ BAO GỒM

  • CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm tích lũy và thành tích
  • Đơn xin việc
  • Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.

  CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

  • Liên hệ bộ phận Nhân Sự BCG Land.
            Email: loan.lt@bcgland.com.vn
  0 5
  Chuyên viên phát triển và quản lý dự án
  01
  30/06/2021

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Phối hợp tìm kiếm và mời thầu các nhà tư vấn thực hiện dự án.
  • Phối hợp, theo dõi, kiểm tra, góp ý và đôn đốc công tác thiết kế.
  • Phối hợp, thực hiện các thủ tục hồ sơ trình duyệt các giai đọan, các bước thiết kế theo luật định.
  • Triển khai kế hoach thực hiện dự án (Kế hoạch mời thầu, đấu thầu, thi công xây lắp). Thiết lập mục tiêu, tiến độ thực hiện dự án.
  • Truyền đạt kế hoạch thực hiện đến các thành viên, xác định trách nhiệm của mỗi cá nhân trong quá trình thực hiện, xác định mốc thời gian hoàn thành công việc, kiểm tra, theo dõi thực hiện.
  • Kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của nhóm quản lý dự án.
  • Điều phối, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc mọi họat động của các tổ chức tham gia thực hiện dự án.
  • Quản lý công tác thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, đúng ngân sách được duyệt, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động.
  • Phối hợp với nhà tư vấn để lập, trình duyệt hồ sơ mời thầu.
  • Kiểm tra, thực hiện các công việc liên quan đến công tác mời thầu, xét thầu và lựa chọn nhà thầu.
  • Tham gia góp ý kiến trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng.
  • Phối hợp giám sát công tác quản lý chất lượng, kỹ thuật cùng với nhà tư vấn, nhà thầu.
  • Tham gia nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ, ký xác nhận biên bản nghiệm thu theo qui định hiện hành.
  • Đưa ra các chỉ thị để khắc phục các sự cố kỹ thuật. Tham gia làm việc với các đoàn thể, địa phương trong việc quản lý an toàn và an ninh trật tự, vệ sinh môi trường của dự án.
  • Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo cấp trên giao.

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Điện, Kỹ thuật.
  • Tối thiểu 03 năm trong công việc quản lý dự án.
  • Có khả năng chịu áp lực công việc cao, có kỹ năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
  • Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, chính xác, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.
  • Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
  • Kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng giao tiếp tốt.
  • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức triển khai dự án, lãnh đạo, kiểm soát.

  HỒ SƠ BAO GỒM

  • CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm tích lũy và thành tích
  • Đơn xin việc
  • Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.

  CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

  • Liên hệ bộ phận Nhân Sự: Tầng 5, tòa nhà BCG, 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM. Email: hr@bamboocap.com.vn
  0 6
  Trưởng ca vận hành (Khánh Hòa)
  01
  30/06/2021

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Vận hành Nhà máy an toàn, tin cậy và đúng quy trình liên quan Hệ thống điện Quốc Gia do Bộ Công thương ban hành.
  • Phân công công việc, chỉ huy và giám sát, đảm bảo an toàn nhân viên vận hành, bảo trì trong ca trực.
  • Đảm bảo thực hiện kịp thời và đúng theo lệnh điều độ của Điều độ cấp trên.
  • Kiểm tra theo dõi, điều chỉnh và đáp ứng các thông số vận hành theo yêu cầu của các cấp điều độ cấp trên.
  • Ghi chép đầy đủ các hồ sơ trong quá trình vận hành: Sổ nhật ký VH, sổ công tác, sổ giao nhận ca, sổ điều lệnh và sổ ghi các bức điện gửi từ cấp trên và các đơn vị
  • Quản lý bảo dưỡng thiết bị, dung cụ, bảo hộ lao động nhằm đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả
  • Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng ca các nhà máy điện hoặc tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vị trí phụ ca các nhà máy điện.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng làm việc tại EVN, hoặc các Công ty thành viên, Công ty liên kết với EVN.
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh tối thiểu Toeic 450 (hoặc tương đương).
  • Vi tính: Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng

  HỒ SƠ BAO GỒM

  • CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm tích lũy và thành tích
  • Đơn xin việc
  • Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.

  CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

  • Liên hệ bộ phận Nhân Sự: Tầng 5, tòa nhà BCG, 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM. Email: hr@bamboocap.com.vn
  0 7
  Giám đốc dự án
  01
  30/06/2021

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Hướng dẫn và kiểm soát các dự án năng lượng và đặc biệt giám sát các hạng mục của dự án (phạm vi, tiến độ, ngân sách và chất lượng).
  • Giám sát lợi nhuận và chi phí của các dự án; phù hợp với mục tiêu chung của các dự án; và giám sát, quản lý các dự án phát triển đúng tiến độ; giám sát các hoạt động và phối hợp với các thành viên dự án.
  • Xác định phạm vi, mục tiêu, và thực hiện dự án nhằm hỗ trợ mục tiêu kinh doanh với quản lý và kỹ sư công trường.
  • Thiết lập mục tiêu cho từng thành viên dự án.
  • Xác định nhu cầu nguồn lực để đạt được mục tiêu của dự án.
  • Kế hoạch chiến lược phù hợp với nhà thầu phụ trong những tình hình vận hành khác nhau.
  • Làm rõ và thương lượng với nhà thầu phụ, xây dựng, phát triển mối quan hệ kinh doanh.
  • Phát thảo và nộp ngân sách cho những người quản lý nhóm và đề nghị những thay đổi ngân sách khi cần thiết.
  • Trực tiếp và quản lý quá trình của dự án, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
  • Chịu trách nhiệm lãi và lỗ của dự án.
  • Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến con người.
  • Theo dõi những giai đoạn quan trọng và mức độ thực hiện của dự án.
  • Hướng dẫn, động viên, và giám sát các thành viên của dự án, có những hành động tích cực ảnh hưởng đến nhân viên và trách nhiệm giải trình các công việc đã giao cho họ.
  • Làm rõ và giải quyết những vấn đề và mâu thuẫn trong dự án.
  • Hướng dẫn sức khỏe và an toàn của dự án và đảm bảo tất cả các hoạt động hướng đến mục tiêu an toàn của Công ty.
  • Hướng dẫn đảm bảo chất lượng/ kiểm soát chất lượng và đảm bảo tất cả các hoạt động hướng đến mục tiêu an toàn của Công ty.
  • Giải quyết các vấn đề của dự án đảm bảo thời gian, chất lượng, và chi phí dự án.
  • Những công việc khác được ủy quyền từ Ban Giám đốc.

  YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chứng chỉ PMP hoặc 5 năm trong lĩnh vực quản lý dự án hoặc tương đương.
  • 05 năm kinh nghiệm trong xây dựng năng lượng tái tạo. Có kinh nghiệm trong hệ thống lắp đặt điện năng lượng là một lợi thế.
  • Quản lý thời gian.
  • Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức hiệu quả.
  • Kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định.
  • Có kế hoạch và quản lý chiến lược hiệu quả nhằm đo lường được hiệu quả kinh doanh.
  • Có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong công việc dự án.
  • Có kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý hợp đồng.
  • Kỹ năng giao tiếp và viết tốt.
  • Kinh nghiệm truyền cảm hứng cho nhân viên.
  • Ms. Project & Ms. Office.
  • Có thể đi công tác và làm việc trong suốt thời gian của dự án.

  HỒ SƠ BAO GỒM

  • CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm tích lũy và thành tích
  • Đơn xin việc
  • Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.

  CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

  • Liên hệ bộ phận Nhân Sự: Tầng 5, tòa nhà BCG, 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM. Email: hr@bamboocap.com.vn
  0 8
  Legal Manager
  01
  30/06/2021

  Mô tả công việc

  • Xây dựng hệ thống văn bản pháp lý và quy trình pháp lý trong nội bộ nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động – sự vụ có liên quan đến pháp lý đều được giải quyết có cơ sở
  • Xây dựng công cụ quản trị cho hệ thống pháp lý nội bộ và các chương trình rà soát – đánh giá việc thực thi, tuân thủ của các phòng ban
  • Chịu trách nhiệm kiểm soát tất cả các Hợp đồng hoặc các văn bản có tính pháp lý
  • Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin pháp lý (nhằm phục vụ cho nhu cầu của các phòng ban trong hệ thống và họat động doanh nghiệp)
  • Tìm kiếm và tư vấn chọn đơn vị tư vấn pháp lý, cung cấp các dịch vụ pháp lý phù hợp theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị
  • Tham gia vào các dự án với vai trò tư vấn và kiềm soát về pháp lý
  • Trong phạm vi được ủy quyền, trực tiếp tham gia tố tụng tại Tòa, đại diện pháp lý cho doanh nghiệp
  • Tổ chức hoạt động cho Phòng Pháp chế: nhân sự, công việc. Quyết định việc tổ chức và phân công công việc cho từng thành viên trong phòng. Huấn luyện và phát triền nhân viên
  • Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu

   Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Luật (Trong và ngoài nước)
  • Có chứng chỉ hành nghề Luật sư, đang tham gia tại 1 Đoàn Luật sư
  • Các chương trình, khóa học về liên quan: Kiểm định, tư vấn Luật
  • Thông thạo pháp luật Việt Nam về và hiểu biết về hệ thống Luật Quốc tế
  • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Pháp chế
  • Khả năng tư vấn, đàm phán và hỗ trợ tốt/ Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch
  • Sử dụng tốt phần mềm văn phòng, bảng tính.

   Hồ sơ bao gồm

  • CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm tích lũy và thành tích
  • Đơn xin việc
  • Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.

   Cách thức nộp hồ sơ

  • Liên hệ bộ phận Nhân Sự: hr@bamboocap.com.vn
  0 9
  Chuyên viên kế hoạch và hỗ trợ phát triển các dự án Điện (Hà Nội)
  01
  30/06/2021

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, theo dõi giám sát việc thực hiện các hoạt động của văn phòng đại diện theo sự phân công chỉ đạo của Trưởng Văn phòng đại diện để đảm bảo triển khai đạt hiệu quả, tiến độ đề ra.
  • Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý, các thủ tục, quy trình lập quy hoạch, thực hiện dự án và các công việc khác của Văn phòng đại diện; phối hợp, báo cáo, giải trình, xin ý kiến, trình phê duyệt các Bộ/Ban/Ngành cơ quan trung ương, chính quyền, Sở ban ngành địa phương khu vực phía Bắc.
  • Hỗ trợ, thực hiện các hoạt động khảo sát dự án, lập phương án kỹ thuật các dự án năng lượng tái tạo khu vực phía Bắc.
  • Hỗ trợ, phối hợp với các bộ phận khác để triển khai công việc của Văn phòng Đại diện.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng văn phòng đại diện giao.

   YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, thương mại, QTKD,..
  • Tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương
  • Nắm vững Luật, cơ chế, chính sách của pháp luật
  • Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, chính xác, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.
  • Kỹ năng tin học văn phòng tốt
  • Kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng giao tiếp tốt.
  • Tỉ mỉ và cẩn trọng trong công việc
  • Kỹ năng làm việc nhóm

  HỒ SƠ BAO GỒM

  • CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm tích lũy và thành tích
  • Đơn xin việc
  • Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan.

    

   CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

  • Liên hệ bộ phận Nhân Sự: Tầng 5, tòa nhà BCG, 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TPHCM.
  • Email: hr@bamboocap.com.vn