Ông Kou Kok Yiow

Ông Kou Kok Yiow

Chủ tịch HĐQT

Ông Kou Kok Yiow

Ông Kou Kok Yiow có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và điều hành, quản lý các công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Harvest Global Investment Pte Ltd – một công ty đầu tư tài chính đa quốc gia có trụ sở tại Singapore. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ Kiểm toán viên tại KPMG Singapore và Giám đốc tại Công ty Tai Wah Garment & Knitting Factory Pte Ltd. 

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kế toán Đại học Quốc gia Singapore. 

Ông Kou Kok Yiow

Ông Kou Kok Yiow có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và điều hành, quản lý các công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Harvest Global Investment Pte Ltd – một công ty đầu tư tài chính đa quốc gia có trụ sở tại Singapore. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ Kiểm toán viên tại KPMG Singapore và Giám đốc tại Công ty Tai Wah Garment & Knitting Factory Pte Ltd. 

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kế toán Đại học Quốc gia Singapore. 

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn

Phó Chủ tịch điều hành thứ I

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch điều hành tại BCG.  Trên cương vị này, ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch điều hành tại BCG.  Trên cương vị này, ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Phó Chủ tịch điều hành thứ II

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Hùng là người đồng sáng lập, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của BCG. Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án, dưới sự lãnh đạo của ông, BCG đã mở rộng danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo.  

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Hùng là người đồng sáng lập, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của BCG. Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án, dưới sự lãnh đạo của ông, BCG đã mở rộng danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo.  

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Tan Bo Quan, Andy

Ông Tan Bo Quan, Andy

Thành viên HĐQT

Ông Tan Bo Quan, Andy

Ông Tan Bo Quan, Andy được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị BCG từ tháng 5 năm 2021. Trước đó, ông cũng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và Công ty Cổ phần BCG Land.  

Từ năm 2016, ông Andy đã gia nhập BCG với vai trò Giám đốc dự án. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của BCG và BCG Energy (Công ty con trực thuộc BCG).  

Ông có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Andy là người đồng sáng lập và giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại A Consulting Group Pte. Ltd từ năm 2014 – 2016. 

Ông Andy đã tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông và Báo chí tại trường Đại học Quốc gia Singapore. 

 

Ông Tan Bo Quan, Andy

Ông Tan Bo Quan, Andy được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị BCG từ tháng 5 năm 2021. Trước đó, ông cũng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và Công ty Cổ phần BCG Land.  

Từ năm 2016, ông Andy đã gia nhập BCG với vai trò Giám đốc dự án. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của BCG và BCG Energy (Công ty con trực thuộc BCG).  

Ông có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Andy là người đồng sáng lập và giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại A Consulting Group Pte. Ltd từ năm 2014 – 2016. 

Ông Andy đã tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông và Báo chí tại trường Đại học Quốc gia Singapore. 

 
Ông Nguyễn Tùng Lâm

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Ông Lâm có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động quản trị kinh doanh và tài chính – ngân hàng. Hiện ông đang nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT CTCP BCG Land và Giám đốc điều hành tại CTCP Thương mại và Công nghệ Việt Linh. 

Ông Lâm hoàn thành bậc Thạc sỹ Tài chính Bently University (Hoa Kỳ) và Cử nhân Quản trị Kinh Doanh Đại học Ngoại thương Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Ông Lâm có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động quản trị kinh doanh và tài chính – ngân hàng. Hiện ông đang nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT CTCP BCG Land và Giám đốc điều hành tại CTCP Thương mại và Công nghệ Việt Linh. 

Ông Lâm hoàn thành bậc Thạc sỹ Tài chính Bently University (Hoa Kỳ) và Cử nhân Quản trị Kinh Doanh Đại học Ngoại thương Hà Nội.

 
Ông Hoàng Trung Thành

Ông Hoàng Trung Thành

Thành viên HĐQT

Ông Hoàng Trung Thành

Ông Thành hiện giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại BCG và Phó Chủ tịch HĐQT tại BCG Energy.

Ông Thành từng giảng dạy tại CGU với tư cách là Giáo sư phụ trách nghiên cứu về tài chính, AI và hệ thống giao dịch tự động. Ngoài ra, ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm về quản lý tài chính tại Aventis Asset Management, Providental Fund và các quỹ khác. Hiện ông đang giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Thành nhận bằng Tiến sĩ về Quản lý Tài chính tại Đại học Claremont Graduate (CGU) sau khi hoàn thành Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Tài chính tại CGU và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học San Diego. 

 

 

Ông Hoàng Trung Thành

Ông Thành hiện giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại BCG và Phó Chủ tịch HĐQT tại BCG Energy.

Ông Thành từng giảng dạy tại CGU với tư cách là Giáo sư phụ trách nghiên cứu về tài chính, AI và hệ thống giao dịch tự động. Ngoài ra, ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm về quản lý tài chính tại Aventis Asset Management, Providental Fund và các quỹ khác. Hiện ông đang giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Thành nhận bằng Tiến sĩ về Quản lý Tài chính tại Đại học Claremont Graduate (CGU) sau khi hoàn thành Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Tài chính tại CGU và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học San Diego. 

 

 
Ông Nguyễn Quốc Khánh

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Ông Khánh tham gia vào BCG với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị độc lập từ tháng 5 năm 2019. 

Ông Khánh công tác tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), với vị trí Giám đốc điều hành và Nghiên cứu và Phát triển. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ngành hàng tiêu dùng nhanh và sản xuất sản phẩm, ông Khánh tham gia tư vấn cho các hoạt động trong mảng sản xuất và nông nghiệp của BCG.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Đại học Bách Khoa TP.HCM với chuyên ngành Kỹ thuật Hoá Học và Thực Phẩm; Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế TP. HCM và Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Ông Khánh tham gia vào BCG với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị độc lập từ tháng 5 năm 2019. 

Ông Khánh công tác tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), với vị trí Giám đốc điều hành và Nghiên cứu và Phát triển. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ngành hàng tiêu dùng nhanh và sản xuất sản phẩm, ông Khánh tham gia tư vấn cho các hoạt động trong mảng sản xuất và nông nghiệp của BCG.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Đại học Bách Khoa TP.HCM với chuyên ngành Kỹ thuật Hoá Học và Thực Phẩm; Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế TP. HCM và Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Ông Đặng Đình Tuấn

Ông Đặng Đình Tuấn

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Đặng Đình Tuấn

Ông Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giảng dạy, Quản lý Khách sạn, du lịch và Đầu tư Tài chính & Bất động sản. 

Hiện ông Tuấn đang nắm giữ chức vụ tại 2 công ty thuộc hệ sinh thái BCG là: Phó  Chủ tịch thường trực CTCP BCG Financial Corp và Thành viên độc lập HĐQT CTCP BCG Land.

Ông Tuấn hoàn thành bậc Thạc sỹ Quản trị Khách sạn – Du lịch tại Đại học Cornell (Mỹ) và bậc Cao học Quản trị Tài chính tại Đại học SIM (Singapore).

 

Ông Đặng Đình Tuấn

Ông Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giảng dạy, Quản lý Khách sạn, du lịch và Đầu tư Tài chính & Bất động sản. 

Hiện ông Tuấn đang nắm giữ chức vụ tại 2 công ty thuộc hệ sinh thái BCG là: Phó  Chủ tịch thường trực CTCP BCG Financial Corp và Thành viên độc lập HĐQT CTCP BCG Land.

Ông Tuấn hoàn thành bậc Thạc sỹ Quản trị Khách sạn – Du lịch tại Đại học Cornell (Mỹ) và bậc Cao học Quản trị Tài chính tại Đại học SIM (Singapore).

 
Ông Vũ Xuân Chiến

Ông Vũ Xuân Chiến

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Vũ Xuân Chiến

Ông Chiến có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Truyền thông, Thương mại và Bất động sản. 

Ông Chiến hiện đang giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh miền Bắc CTCP Đầu tư Phát triển Nhà MHDI2 và Trưởng ban Truyền thông Công ty TNHH M8.

Ông Chiến hoàn thành bậc Cử nhân chuyên ngành Luật tại Đại học Luật Hà Nội và Cử nhân Công nghệ Sinh học tại Đại học Nông nghiệp Quốc gia Mông Cổ.

 

Ông Vũ Xuân Chiến

Ông Chiến có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Truyền thông, Thương mại và Bất động sản. 

Ông Chiến hiện đang giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh miền Bắc CTCP Đầu tư Phát triển Nhà MHDI2 và Trưởng ban Truyền thông Công ty TNHH M8.

Ông Chiến hoàn thành bậc Cử nhân chuyên ngành Luật tại Đại học Luật Hà Nội và Cử nhân Công nghệ Sinh học tại Đại học Nông nghiệp Quốc gia Mông Cổ.