Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nguyễn Hồ Nam

Thành viên sáng lập
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nam là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT của BCG. Các hoạt động của BCG đều dựa trên nguyên tắc về kiến tạo giá trị và mô hình quản trị của ông. Tư duy sáng tạo, phân tích sắc bén cùng khả năng tương tác tốt chính là nền tảng vững chắc giúp ông Nam xây dựng môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp của BCG cũng như thiết lập các mối quan hệ với các đối tác trong kinh doanh. Ông cũng chính là người tiên phong hoạch định các chiến lược phát triển nhằm nâng cao giá trị cho Tập đoàn Bamboo Capital.

Hiện nay, ông Nam đồng thời là Chủ tịch của CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng, CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (TRACODI), CTCP BCG Land và CTCP BCG Energy – bốn công ty thành viên trụ cột của Tập đoàn BCG.

Trước khi thành lập BCG năm 2011, ông Nam là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS), một trong những công ty chứng khoán có mức tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nơi ông chịu trách nhiệm về mảng thẩm định tín dụng. Trước đó, ông phụ trách về mảng tài chính doanh nghiệp tại Tập đoàn Unilever Australia và Trưởng phòng Kế toán Tài Chính tại Unilever Vietnam.

Ông Nam đã hoàn thành bậc Cử nhân Tài chính Đại học Kinh Tế TP.HCM. Năm 2003, ông được học bổng từ Chính phủ Úc (ADS) và đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng thuộc Đại học Monash (Melbourne, Úc).

Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nam là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT của BCG. Các hoạt động của BCG đều dựa trên nguyên tắc về kiến tạo giá trị và mô hình quản trị của ông. Tư duy sáng tạo, phân tích sắc bén cùng khả năng tương tác tốt chính là nền tảng vững chắc giúp ông Nam xây dựng môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp của BCG cũng như thiết lập các mối quan hệ với các đối tác trong kinh doanh. Ông cũng chính là người tiên phong hoạch định các chiến lược phát triển nhằm nâng cao giá trị cho Tập đoàn Bamboo Capital.

Hiện nay, ông Nam đồng thời là Chủ tịch của CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng, CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (TRACODI), CTCP BCG Land và CTCP BCG Energy – bốn công ty thành viên trụ cột của Tập đoàn BCG.

Trước khi thành lập BCG năm 2011, ông Nam là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS), một trong những công ty chứng khoán có mức tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nơi ông chịu trách nhiệm về mảng thẩm định tín dụng. Trước đó, ông phụ trách về mảng tài chính doanh nghiệp tại Tập đoàn Unilever Australia và Trưởng phòng Kế toán Tài Chính tại Unilever Vietnam.

Ông Nam đã hoàn thành bậc Cử nhân Tài chính Đại học Kinh Tế TP.HCM. Năm 2003, ông được học bổng từ Chính phủ Úc (ADS) và đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng thuộc Đại học Monash (Melbourne, Úc).

Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài

Thành viên sáng lập

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thế Tài

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của BCG, ông Tài trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất của BCG. 

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén của mình, ông tham gia vào công tác quản lý, hoạch định chiến lược cho BCG cùng hệ thống các công ty thành viên, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của BCG trong thời gian qua. 

Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông Tài tốt nghiệp bậc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

Ông Nguyễn Thế Tài

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của BCG, ông Tài trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất của BCG. 

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén của mình, ông tham gia vào công tác quản lý, hoạch định chiến lược cho BCG cùng hệ thống các công ty thành viên, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của BCG trong thời gian qua. 

Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông Tài tốt nghiệp bậc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

 
Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành tại BCG.  Trên cương vị này, ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành tại BCG.  Trên cương vị này, ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Thành viên sáng lập 
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Hùng là người đồng sáng lập, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của BCG. Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án, dưới sự lãnh đạo của ông, BCG đã mở rộng danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo. 

Ông Hùng đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (TRACODI) – Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và là một trong những công ty thành viên trụ cột của BCG hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thương mại.

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Hùng là người đồng sáng lập, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của BCG. Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án, dưới sự lãnh đạo của ông, BCG đã mở rộng danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo. 

Ông Hùng đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (TRACODI) – Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và là một trong những công ty thành viên trụ cột của BCG hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thương mại.

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Bùi Thành Lâm

Ông Bùi Thành Lâm

Thành viên HĐQT

Ông Bùi Thành Lâm

Ông Bùi Thành Lâm được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị BCG từ tháng 4 năm 2016. Trước đó, ông là thành viên Ban Kiểm soát của BCG. Ông có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Lâm có đóng góp to lớn đối với BCG trong việc mở rộng mối quan hệ với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, từ đó giúp mở rộng quy mô kinh doanh và khả năng phát triển dự án của Tập đoàn.

Trước khi gia nhập BCG, ông Lâm từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Hội đồng quản trị của các công ty lớn như: Phó Chủ tịch HĐQT của công ty Cổ phần Dược phẩm BT Việt Nam; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Dược phẩm Farmapex, Bình Dương và Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH Tư vấn Thái Sơn Sài Gòn. 

Ông Lâm đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế Đại học Huron (Anh Quốc). 

Ông Bùi Thành Lâm

Ông Bùi Thành Lâm được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị BCG từ tháng 4 năm 2016. Trước đó, ông là thành viên Ban Kiểm soát của BCG. Ông có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Lâm có đóng góp to lớn đối với BCG trong việc mở rộng mối quan hệ với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, từ đó giúp mở rộng quy mô kinh doanh và khả năng phát triển dự án của Tập đoàn.

Trước khi gia nhập BCG, ông Lâm từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Hội đồng quản trị của các công ty lớn như: Phó Chủ tịch HĐQT của công ty Cổ phần Dược phẩm BT Việt Nam; Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nhà máy Dược phẩm Farmapex, Bình Dương và Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH Tư vấn Thái Sơn Sài Gòn. 

Ông Lâm đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế Đại học Huron (Anh Quốc). 

Ông Tan Bo Quan, Andy

Ông Tan Bo Quan, Andy

Thành viên HĐQT

Ông Tan Bo Quan, Andy

Ông Tan Bo Quan, Andy được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị BCG từ tháng 5 năm 2021. Trước đó, ông cũng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và Công ty Cổ phần BCG Land.  

Từ năm 2016, ông Andy đã gia nhập BCG với vai trò Giám đốc dự án. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của BCG và BCG Energy (Công ty con trực thuộc BCG).  

Ông có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Andy là người đồng sáng lập và giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại A Consulting Group Pte. Ltd từ năm 2014 – 2016. 

Ông Andy đã tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông và Báo chí tại trường Đại học Quốc gia Singapore. 

 

Ông Tan Bo Quan, Andy

Ông Tan Bo Quan, Andy được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị BCG từ tháng 5 năm 2021. Trước đó, ông cũng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) và Công ty Cổ phần BCG Land.  

Từ năm 2016, ông Andy đã gia nhập BCG với vai trò Giám đốc dự án. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của BCG và BCG Energy (Công ty con trực thuộc BCG).  

Ông có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Andy là người đồng sáng lập và giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại A Consulting Group Pte. Ltd từ năm 2014 – 2016. 

Ông Andy đã tốt nghiệp Cử nhân Truyền thông và Báo chí tại trường Đại học Quốc gia Singapore. 

 
Ông Nguyễn Quốc Khánh

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Ông Khánh tham gia vào BCG với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị độc lập từ tháng 5 năm 2019. 

Ông Khánh công tác tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), với vị trí Giám đốc điều hành và Nghiên cứu và Phát triển. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ngành hàng tiêu dùng nhanh và sản xuất sản phẩm, ông Khánh tham gia tư vấn cho các hoạt động trong mảng sản xuất và nông nghiệp của BCG.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Đại học Bách Khoa TP.HCM với chuyên ngành Kỹ thuật Hoá Học và Thực Phẩm; Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế TP. HCM và Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Ông Khánh tham gia vào BCG với tư cách Thành viên Hội đồng quản trị độc lập từ tháng 5 năm 2019. 

Ông Khánh công tác tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), với vị trí Giám đốc điều hành và Nghiên cứu và Phát triển. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ngành hàng tiêu dùng nhanh và sản xuất sản phẩm, ông Khánh tham gia tư vấn cho các hoạt động trong mảng sản xuất và nông nghiệp của BCG.

Ông tốt nghiệp Cử nhân Đại học Bách Khoa TP.HCM với chuyên ngành Kỹ thuật Hoá Học và Thực Phẩm; Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế TP. HCM và Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Ông Khuất Tuấn Anh

Ông Khuất Tuấn Anh

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Khuất Tuấn Anh

Ông Khuất Tuấn Anh có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính, chính sách cho nhiều công ty trong và ngoài nước. 

Năm 2016, ông giữ vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại FPT Information System Corp. Trước đó, ông có thời gian công tác tại Bộ Tài Chính với tư cách Thành viên Tư vấn Chính sách (PAG) cho Bộ Trưởng Bộ tài Chính và là Trợ lý Chánh Văn phòng Bộ Trưởng. 

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh Đại học Monash (Úc), hoàn thành chương trình Thạc sĩ Hành chính công về Phát triển Quốc tế tại Đại học Harvard (Mỹ), và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Royal Melbourne Institute of Technology (Úc). 

 

Ông Khuất Tuấn Anh

Ông Khuất Tuấn Anh có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính, chính sách cho nhiều công ty trong và ngoài nước. 

Năm 2016, ông giữ vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại FPT Information System Corp. Trước đó, ông có thời gian công tác tại Bộ Tài Chính với tư cách Thành viên Tư vấn Chính sách (PAG) cho Bộ Trưởng Bộ tài Chính và là Trợ lý Chánh Văn phòng Bộ Trưởng. 

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh Đại học Monash (Úc), hoàn thành chương trình Thạc sĩ Hành chính công về Phát triển Quốc tế tại Đại học Harvard (Mỹ), và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Royal Melbourne Institute of Technology (Úc). 

 
Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

Ông Chương có bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính và hoạch định chiến lược cho các công ty trong và ngoài nước. 

Từ năm 2003, ông Chương giữ vai trò Giám đốc chiến lược và Quan hệ Chính phủ tại Tập đoàn Anh Mỹ (British American Group), là người tiên phong trong công cuộc xây dựng các mối quan hệ giữa Chính phủ và các công ty do chính ông lãnh đạo.

Ông Chương hoàn thành bậc Cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế tại Đại học Luật TP.HCM và Cử nhân Kinh tế Ngoại thương tại Đại học Ngoại thương TP.HCM.  

Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

Ông Chương có bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính và hoạch định chiến lược cho các công ty trong và ngoài nước. 

Từ năm 2003, ông Chương giữ vai trò Giám đốc chiến lược và Quan hệ Chính phủ tại Tập đoàn Anh Mỹ (British American Group), là người tiên phong trong công cuộc xây dựng các mối quan hệ giữa Chính phủ và các công ty do chính ông lãnh đạo.

Ông Chương hoàn thành bậc Cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế tại Đại học Luật TP.HCM và Cử nhân Kinh tế Ngoại thương tại Đại học Ngoại thương TP.HCM.