2014

Tháng 11

Đại diện Bamboo Capital tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường, biểu quyết và phát hành hoán đổi cổ phiếu M&A Cty Mass Noble

Ngày 27/11, Chủ tịch Bamboo Capital tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường, biểu quyết về các nội dung tăng vốn và phát hành hoán đổi cổ phiếu M&A Cty Mass Noble, là một doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công các sản phẩm điện tử, có văn phòng tại Hong Kong, nhà máy sản xuất tại Dong Quang, sản phẩm được phân phối và tiêu thụ 60% tại thị trường Mỹ và 30% tại thị trường Châu Âu. Thương vụ này do Bamboo Capital Việt Nam và AGCG Newyork tư vấn và thu xếp.

Đại diện Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai và Asia Global Capital Group ký hợp đồng với công ty Luật DHC Elliot Lutzker Tại Mỹ

Ngày 15/11 tại New York, Đại diện Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai và Asia Global Capital Group ký hợp đồng với công ty Luật DHC ELLIOT LUTZKER (dhclegal.com), về việc sử dụng dịch vụ pháp lý của DHC trong việc đại diện quyền lợi và bảo vệ pháp lý của DLG và các công ty thành viên tạo thị trường Mỹ...