Liên hệ

Tập đoàn Bamboo Capital

Địa chỉ:

27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +8428 62.680.680

Fax: +8428 62.99.11.88

Email: info@bamboocap.com.vn