Năng lượng tái tạo

BCG Long An 1

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng công suất thiết kế: 40,6MW

BCG Long An 2

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng công suất thiết kế: 100,5MW

Phù Mỹ

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng công suất thiết kế: 330MW

BCG Vĩnh Long

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng công suất thiết kế: 49,3MW

Krong Pa 2

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng công suất thiết kế: 49MW

CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLAR

Công ty Cổ phần Skylar là Công ty thành viên trực thuộc BCG Energy, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mặt trời áp mái. Kể từ năm 2020, Skylar tập trung phát triển loại hình năng lượng mặt trời áp mái trên các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất… trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước, với mục tiêu phát triển đạt 50MW công suất mỗi năm.