Năng lượng tái tạo

BCG Long An 1

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 48.9
 • Quy mô: 50 ha

BCG Long An 2

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 96.1
 • Quy mô: 125 ha

Phù Mỹ

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 267.3
 • Quy mô: 330 ha

BCG Vĩnh Long

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 34.5
 • Quy mô: 49.7 ha

GIA LAI

 • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 50.7
 • Quy mô: 63 ha

Trà Vinh 1 & 2

 • Loại hình dự án: Năng lượng gió trên biển
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 388
 • Quy mô: 2,968 ha

CÀ MAU 1, 2 & 3

 • Loại hình dự án: Năng lượng gió trên biển
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 642.7
 • Quy mô: 7,235 ha

BCG SÓC TRĂNG

 • Loại hình dự án: Năng lượng gió trên bờ
 • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 81
 • Quy mô: 766 ha