Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

Tầm nhìn

BCG định hướng trở thành Tập đoàn về Năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam bên cạnh mảng Bất động sản và Dịch vụ tài chính, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm xã hội tại địa phương BCG hoạt động.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Sứ mệnh của BCG là không ngừng xây dựng lòng tin và giá trị cho đối tác, khách hàng, cổ đông và cán bộ công nhân viên thông qua việc kết nối và hiện thực hóa thành công các cơ hội kinh doanh, dựa trên nền tảng kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp, các mối quan hệ vững chắc và những hiểu biết sâu rộng về văn hóa địa phương cũng như quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

  • Tiên phong – Sáng tạo – Hoài bão
  • Tôn trọng – Lắng nghe – Chia sẻ
  • Lấy khách hàng và đối tác làm ưu tiên hàng đầu
  • Tối đa hoá hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp
  • Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.