Tầm nhìn & Sứ mệnh

Hoạt động trên 4 lĩnh vực chủ lực cùng với hơn 30 công ty thành viên và liên kết. Diện mạo của Tập đoàn Bamboo Capital đã định hình rõ nét với các chiến lược phát triển cụ thể cho từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động.
Tầm nhìn

Tầm nhìn

BCG định hướng trở thành đơn vị phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian tới. Lĩnh vực năng lương tái tạo sẽ được phát triển trên cơ sở sự phát triển bền vững của các lĩnh vực:

  • Sản xuất - nông nghiệp
  • Xây dựng hạ tầng
  • Bất động sản.
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Sứ mệnh của BCG là không ngừng xây dựng lòng tin và giá trị cho đối tác, khách hàng, cổ đông và cán bộ công nhân viên thông qua việc kết nối và hiện thực hóa thành công các cơ hội kinh doanh, dựa trên nền tảng kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp, các mối quan hệ vững chắc và những hiểu biết sâu rộng về văn hóa địa phương cũng như quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

  • Tiên phong – Sáng tạo – Hoài bão
  • Tôn trọng – Lắng nghe – Chia sẻ
  • Lấy khách hàng và đối tác làm ưu tiên hàng đầu
  • Tối đa hoá hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp
  • Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.