Bất động sản

Casa Marina Resort

 • Loại hình dự án: Bất động sản nghỉ dưỡng
 • Tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng
 • Tình trạng: Đang vận hành

Malibu Hội An

 • Loại hình dự án: Bất động sản nghỉ dưỡng
 • Tổng mức đầu tư: 2.850 tỷ đồng 
 • Tình trạng: Đang thi công

King Crown Village

 • Loại hình dự án: Bất động sản phức hợp
 • Tổng mức đầu tư: 1.566 tỷ đồng
 • Tình trạng: Giai đoạn 1: Đã bàn giao
                       Giai đoạn 2: Chờ phê duyệt

King Crown Infinity

 • Loại hình dự án: Bất động sản phức hợp
 • Tổng mức đầu tư: 4.717 tỷ đồng
 • Tình trạng: Đang thi công

Hội An D'or

 • Loại hình dự án: Bất động sản du lịch sinh thái
 • Tổng mức đầu tư: 3.918 tỷ đồng
 • Tình trạng: Đang thi công