SUNFLOWER

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời và năng lượng mặt trời nổi
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 37
  • Quy mô: 25 ha mặt nước & 35 ha mặt đất

Vị trí: tỉnh Long An

Công suất: 50MWp

Tiến độ: Chờ phê duyệt

Giá FIT (US cent/KWh): TBA

Giai đoạn triển khai: 2021