CÔNG TY CỔ PHẦN SKYLAR

 • Lĩnh vực hoạt động: Năng lượng mặt trời áp mái
 • Vốn điều lệ: 21.6 triệu USD
 • Lĩnh vực hoạt động: Năng lượng mặt trời áp mái

  Tổng công suất đã đóng điện năm 2020: 46,8MWp

  Các dự án đã đóng điện tiêu biểu:
                           
  ACE Quy Nhơn - Bình Định: 3,95MWp

                           Freetrend A - TP.HCM:  5,55MWp

                           Việt Vương 2 - Quảng Nam: 4.12MWp

                           Sheng He - Tây Ninh: 2,3MWp

                           Vinamilk - Đà Lạt, Bình Định: 11,4MWp