BCG Long An 1

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 48,9
  • Quy mô: 50 ha

Vị trí: Thạnh Hóa, Long An

Công suất: 40,6MW

Tiến độ: Đang vận hành

Giá FIT (US cent/KWh): US 9,35 cent/KWh

Giai đoạn triển khai: 01/2019 - 06/2019