Krong Pa 2

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 50,7
  • Quy mô: 63 ha

Vị trí: Gia Lai

Công suất: 49MW

Tiến độ: Được Bộ Công thương phê duyệt

Giá FIT (US cent/KWh): TBA