GIA LAI

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 50.7
  • Quy mô: 63 ha

Vị trí: tỉnh Gia Lai

Công suất: 49MWp

Tiến độ: Được Bộ Công thương phê duyệt

Giá FIT (US cent/KWh): TBA