BCG Long An 2

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 96.1
  • Quy mô: 125 ha

Vị trí: Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Công suất: 100.5MWp

Tiến độ: Đang vận hành

Giá FIT (US cent/KWh): US 7.09 cent/KWh

Giai đoạn triển khai: 01/2019 - 08/2020