Phù Mỹ

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 267,3
  • Quy mô: 330 ha

Vị trí: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Công suất: 330MW

Tiến độ: Giai đoạn 1 (216MW): Đã đóng điện vào tháng 12/2020
                Giai đoạn 2 (114MW):Hoàn tất xây dựng, đang đóng điện thử

Giá FIT (US cent/KWh): US 7.09 cent/KWh

Giai đoạn triển khai: 06/2020 - 2021