Phù Mỹ

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 267.3
  • Quy mô: 330 ha

Vị trí: Huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Công suất: 330MWp

Tiến độ: Đã đóng điện 216/330 MWp
               Dự kiến triển khai phần còn lại vào tháng 6/2021

Giá FIT (US cent/KWh): US 7.09 cent/KWh

Giai đoạn triển khai: 06/2020 - 2021