BCG Vĩnh Long

  • Loại hình dự án: Cánh đồng năng lượng mặt trời
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 34.5
  • Quy mô: 50 ha

Vị trí: tỉnh Vĩnh Long

Công suất: 49.3 MWp

Tiến độ: Đang vận hành

Giá FIT (US cent/KWh): US 7.09 cent/KWh

Giai đoạn triển khai: 10/2020 - 12/2020