BCG SÓC TRĂNG

  • Loại hình dự án: Năng lượng gió trên bờ
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 81
  • Quy mô: 766 ha

Vị trí: tỉnh Sóc Trăng

Công suất: 50MW

Tiến độ: Đã bổ sung QHĐ 7

Giá FIT (US cent/KWh): TBA

Giai đoạn triển khai: 2023 - 2024