Đại diện Bamboo Capital tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường, biểu quyết và phát hành hoán đổi cổ phiếu M&A Cty Mass Noble

27/11/2014

Ngày 27/11, Chủ tịch Bamboo Capital tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường, biểu quyết về các nội dung tăng vốn và phát hành hoán đổi cổ phiếu M&A Cty Mass Noble, là một doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và gia công các sản phẩm điện tử, có văn phòng tại Hong Kong, nhà máy sản xuất tại Dong Quang, sản phẩm được phân phối và tiêu thụ 60% tại thị trường Mỹ và 30% tại thị trường Châu Âu. Thương vụ này do Bamboo Capital Việt Nam và AGCG Newyork tư vấn và thu xếp.