Đại diện Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai và Asia Global Capital Group ký hợp đồng với công ty Luật DHC Elliot Lutzker Tại Mỹ

15/11/2014

Ngày 15/11 tại New York, Đại diện  Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai và Asia Global Capital Group ký hợp đồng với công ty Luật DHC ELLIOT LUTZKER  (dhclegal.com), về việc sử dụng dịch vụ pháp lý của DHC trong việc đại diện quyền lợi và bảo vệ pháp lý của DLG và các công ty thành viên tạo thị trường Mỹ, dịch vụ tư vấn sát nhập mua lại doanh nghiệp cross border, dịch vụ pháp lý phát hành ADR tại thị trường Mỹ.

Davidoff Hutcher & Citron LLP được thành lập vào năm 1975 thực hiện đầy đủ các dịch vụ xử lý các vấn đề pháp lý và vận động hành lang.