Đại diện Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai và Asia Global Capital Group làm việc và ký hợp đồng với công ty Investor Relation (IR): Kcsa Strategic Comunication tại Mỹ

14/11/2014

Ngày 14/11 tại New York, Lãnh đạo Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai và Asia Global Capital Group làm việc và ký hợp đồng với công ty Investor Relation (IR): KCSA Strategic Comunication về việc sử dụng các quan hệ đầu tư tại Mỹ.

KCSA là công ty chuyên về quan hệ công chúng, quan hệ truyền thông, phương tiện truyền thông xã hội, quan hệ nhà đầu tư và thương hiệu tiếp thị tại Mỹ. Với văn phòng tại New York, Boston, Los Angeles và Tel Aviv KCSA làm việc trên hầu như mọi ngành công nghiệp, nhưng được biết đến nhiều trong dịch vụ tài chính, công nghệ, khoa học chăm sóc sức khỏe / cuộc sống, phương tiện truyền thông, quảng cáo và năng lượng.

Thông tin thêm về KCSA tại kcsa.com.