Tin tức

BCG- Quý 3 Lợi nhuận sau thuế 15.4 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm 2015

Theo BCTC hợp nhất quý III/2015 vừa công bố, BCG ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh khá ấn tượng với doanh thu hợp nhất 301 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 15.4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng doanh thu là 574 tỷ đồng đạt 114% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế 32.5 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch năm 2015. Cụ thể 301 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó doanh thu chính đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ hàng hóa là 292.9 tỷ đồng chiếm gần 97% tổng doanh thu. Ngoài ra doanh thu đến từ hoạt động tài chính là 10,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 15.4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế từ

Antraco hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

Kết quả kinh doanh 9 tháng 2015 của Antraco vửa công bố, lợi nhuận sau thuế của công ty Antraco 9 tháng đầu năm 2015 là 23,878 tỷ đạt 102,04% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 66,72% so với lợi nhuận cùng kỳ năm 2014. Tổng sản lượng khai thác 9 tháng đầu năm 2015 là 1.024.132 (m³) đạt 85,34% so với kế hoạch sản xuất năm 2015 và tăng 34,51% so với tổng khối lượng sản xuất cùng kỳ năm 2014. Doanh thu của công ty Antraco 9 tháng đầu năm 2015 là 178,410 tỷ đồng đạt 75,59% so với kế hoạch năm 2015 và tăng 44,11% so với doanh thu cùng kỳ năm 2014. Lợi nhuận trước thuế của công ty Antraco trong 9 tháng đầu năm 2015 là 30,613 tỷ đồng đạt 102,04% so với

Thành lập liên danh PPI-Tracodi hợp tác thực hiện công trình hạ tầng giao thông

Lễ ký kết hợp tác chiến lược, thành lập liên danh giữa Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) đã diễn ra vào ngày 30.10.2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung bản thỏa thuận, hai bên thống nhất liên danh cùng nhau phối hợp tìm kiếm, tiếp thị và ký kết hợp đồng thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông, các dự án BT, BOT, BTO theo điều kiện, năng lực, kinh nghiệm thi công của mỗi bên. Với chức năng thi công xây dựng công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng và thủy lợi, trong những năm vừa qua, Tracodi đã thực hiện thi công

BCG ký kết hợp tác chiến lược với PPI

Ngày 30.10.2015 tại Tp.Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương (PPI) – Bamboo Capital (BCG). Ông Nguyễn Thế Tài (Tổng giám đốc BCG) và Ông Phạm Đức Tấn (Chủ tịch PPI) cùng quý vị quan khách tại lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa PPI-BCG Theo nội dung bản thỏa thuận, hai bên cùng hợp tác vào mảng xây dựng hạ tầng cũng như triển khai dự án công trình giao thông, các dự án BT, BOT và các dự án hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các quy định của Nhà nước.Trong đó, BCG giữ vai trò chủ đạo trong việc thu xếp vốn cho các dự án mà liên danh PPI-BCG làm chủ đầu

Tracodi- Lợi nhuận Quý 3 đột biến 7,9 tỷ đồng

Doanh thu Quý 3/2015 của Tracodi đạt 17,2 tỷ đồng lũy kế 9 tháng đạt 49 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,9 tỷ đồng và lũy kế đến 9 tháng năm 2015 đạt 2,7 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của Công ty đang từng bước khởi sắc sau thời gian 4 tháng tái cấu trúc mạnh mẽ. Đặc biệt trong Quý 3 năm nay Tracodi đã bắt đầu hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế là 7,9 tỷ đồng đã giúp xóa lỗ 5,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015 giúp cho kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng ghi nhận 2,7 tỷ đồng. Lợi nhuận đột biến chủ yếu đến từ cổ tức được chia từ liên doanh Antraco, hoạt động đầu tư thanh lý danh mục chứng khoán và hoàn