Tin tức

BCG tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô-Tô 1-5

Chiều ngày 29.06.2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Ô- tô 1-5 ( Ô-tô 1-5) đã diễn ra tại trụ sở Công ty thành công tốt đẹp và được sự nhất trí cao từ các cổ đông tham dự. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo của Ban Kiểm soát;Tờ trình dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016… Giá trị sản xuất năm 2015 của Ô-tô 1-5 đạt 265 tỷ đồng với doanh thu là 250 tỷ đồng; đặc biệt phần lợi nhuận trước thuế đạt 44,13 tỷ đồng (bằng 709,8% kế hoạch năm). Năm 2016, Công ty đặt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giá trị sản xuất là

Tracodi – Bước đi chiến lược trong năm 2016 của Bamboo Capital (BCG)

Tracodi dự định niêm yết trên sàn chứng khoán HNX vào quý 4 năm 2016 và tăng vốn điều lệ gấp hơn 4 lần từ 78.5 tỷ lên 324.8 tỷ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1:2.5; chào bán cho cán bộ công nhân viên 3 triệu cp và cổ đông chiến lược 1.5 triệu cp và cổ tức năm 2015 là 6.5%. Chuyển mình sau tái cấu trúc Tracodi tiền thân là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Giao thông vận tải, một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tracodi có bề dày lịch sử 25 năm hình thành và phát triển bền vững, tạo dựng được thương hiệu có

Bộ trưởng bộ Tài nguyên Môi trường Lào tham quan dự án chăn nuôi bò của công ty Viet Golden Farm tại Lào

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của dự án Bò sinh sản của Công ty Viet Golden Farm (VGF) tại Lào, ngày 01/06/2016, đoàn cán bộ Lào do ông Sommad PHOLSENA -Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường cùng các lãnh đạo tỉnh Xê Kông đã có chuyến tham quan tại trang trại chăn nuôi bò sinh sản của Công ty Viet Golden Farm tại tỉnh Xê Kông, Lào. Năm 2015, VGF đã triển khai hợp tác cùng Mekong JVC. xây dựng trang trại nuôi bò sinh sản tại tỉnh Xê Kong (Lào) quy mô 200 con thử nghiệm và tăng lên 1.500 con trong năm tiếp theo. Sau 3 tháng đưa 200 con bò sinh sản giống Droughtmaster; Brahman và Red Angus, lứa bò sinh sản đầu tiên đã bắt đầu chào đời trên đất Lào. Với công