Tháng 4

Thông cáo: Công ty liên doanh của SP Group và BCG Energy được DBS, OCBC, UOB giải ngân khoản vay hợp vốn 31,5 triệu USD

Ngày 30/03/2023 tại Singapore, Công ty Cổ phần BCG-SP Solar 1 – công ty con thuộc sở hữu của liên doanh BCG - SP Greensky giữa tập đoàn SP Group (Singapore) và BCG Energy (Việt Nam) – đã nhận được khoản giải ngân 31,5 triệu USD trong tổng hạn mức tín dụng lên đến 50 triệu USD của 3 ngân hàng Singapore là DBS Bank Limited (DBS), Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC) và United Overseas Bank Limited (UOB).