Thông báo về việc chính thức sử dụng tên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL từ ngày 05/09/2022

05/09/2022

Kính gửi:
- Quý Cơ quan quản lý Nhà nước;

- Quý Nhà đầu tư, Khách hàng, Cổ đông cùng quý Đối tác;

- Quý Cơ quan Thông tấn Báo chí.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL xin trân trọng thông báo về việc đổi tên công ty như sau:

 
Trân trọng thông báo,