Chứng khoán Yuanta: BCG – Mục tiêu điều chỉnh nhưng triển vọng vẫn tích cực - Báo cáo phân tích doanh nghiệp

21/09/2022

Khuyến nghị: MUA

Giá đóng cửa (VND): 15,550

Giá mục tiêu (VND): 21,520

Tỷ suất s  inh lời:     +38%

Sàn: HOSE – Ngành: Tài chính đặc biệt (ICB: L4)

Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 881 tỷ đồng, tăng trưởng +8% YoY và LNST đạt 355 tỷ đồng, tăng +12% YoY. Tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu của mảng năng lượng và ghi nhận doanh thu từ mảng bảo hiểm (cùng kỳ năm 2021 không ghi nhận).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,134 tỷ đồng, tăng trưởng +47% YoY và LNST đạt 877 tỷ đồng, tăng trưởng +81% YoY. Hoàn thành 39% dự phóng doanh thu và 80% dự phóng lợi nhuận trước đây của chúng tôi.

Đối với mảng bất động sản, BCG ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao 2 căn biệt thự còn lại của dự án King Crown Village với doanh thu ghi nhận ước tính vào khoảng 115 tỷ đồng.

Đối với mảng năng lượng, trong Quý 2/2022, sản lượng điện của các nhà máy năng lượng mặt trời (không bao gồm phần sản lượng của của các nhà máy điện mặt trời áp mái) đạt 164 triệu kWh, tăng trưởng +7% YoY. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng điện đạt 313 triệu kWh, tăng trưởng +16.5% YoY. Sản lượng điện tăng so với cùng kỳ năm 2021 do việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy điện mặt trời giảm trong năm 2022.

Mảng bảo hiểm ghi nhận doanh thu đạt 54 tỷ đồng trong Quý 2/2022 trong khi cùng kỳ năm 2021 mảng bảo hiểm không đóng góp doanh thu do BCG chỉ mới hoàn tất việc thâu tóm Bảo hiểm AAA vào cuối năm 2021.

Thu nhập từ hoạt động tài chính tiếp tục có đóng góp đáng kể vào KQKD của BCG. Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 930 tỷ đồng, tăng trưởng +30% YoY. Bên cạnh khoản lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư đạt 399 tỷ đồng (+3% YoY) và lãi từ các giao dịch M&A đạt 294 tỷ đồng (-8% YoY), trong kỳ BCG còn ghi nhận khoản lãi hợp nhất kinh doanh 176 tỷ đồng do Công ty nâng tỷ lệ sở hữu tại 2 nhà máy điện mặt trời BCG – CME Long An 1 và 2 lên 100%.

Chi phí lãi vay tăng +91% lên mức 408 tỷ đồng do môi trường lãi suất cao hơn trong Quý 2/2022 dù số dư tổng nợ vay của BCG bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi giảm -5% YoY xuống còn 14.6 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/VCSH tiếp tục giảm xuống mức 2.02x so với mức 5.6x của Quý 2/2021 và 2.8x của Quý 1/2022.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây