Đầu Tư Điện Mặt Trời Lãi Lớn

22/05/2019

Trong khi các nhà máy thủy điện đồng loạt báo lỗ hoặc lợi nhuận giảm mạnh thì các công ty nhiệt điện và điện mặt trời mang lại nguồn thu lớn.

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) cũng đạt lợi nhuận sau thuế sau 3 tháng đầu năm nay là 14,28 tỉ đồng, tăng 163% so với đầu năm 2018. Công ty giải thích do một số công ty con hiệu quả hơn nên biên độ lợi nhuận tốt. Bamboo Capital là một trong những doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo. Tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 vừa qua, lãnh đạo công ty cho biết năm nay là thời điểm hai mảng bất động sản và năng lượng chính thức ghi nhận doanh thu. Trong đó, hai dự án năng lượng mặt trời với công suất 40 MW và 100 MW tại tỉnh Long An đưa vào hoạt động vào tháng 6.2019, sẽ tạo thêm một nguồn doanh thu mới ổn định lâu dài. Đến năm 2020, cơ cấu doanh thu lần nữa có sự chuyển dịch mạnh, trong đó doanh thu bất động sản sẽ giảm dần và doanh thu từ bán năng lượng do các trang trại năng lượng mặt trời đã phát điện thương mại chiếm tỷ trọng cao hơn…

Hình 1: ‘Hệ thống điện mặt trời tại Long An của BCG’

Link trên TNO: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dau-tu-dien-mat-troi-lai-lon-1084155.html