KQKD hợp nhất quý 2 của BCG: Doanh thu đạt 347 tỷ đồng, tăng hơn 94% so với cùng kỳ năm ngoái

03/08/2016

Theo BCTC hợp nhất  quý 2/2016 của Công ty BCG vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 347 tỷ đồng và  lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, tăng lần lượt 94% và 10,5 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, BCG đạt doanh thu gần 613 tỷ đồng từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế của Công ty cũng theo đó tăng lên 84 tỷ đồng, hơn 166,5% so với 6 tháng đầu năm 2015.

Tương tự, lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2016 khoảng 40,7 tỷ đồng, tăng 68,5% và lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty đạt 29 tỷ đồng, hơn 70,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 7/2016 , BCG đã hoàn tất thương vụ M&A đầu tư vào 2 công ty là Thành Vũ Tây Ninh và Ô Tô 1-5 cũng như chuẩn bị hoàn tất các thủ tục đăng ký đại chúng cho Công ty Tracodi để thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán cuối năm nay. Định hướng 6 tháng cuối năm 2016, BCG tập trung đẩy mạnh hoạt động thương mại từ các sản phẩm của các công ty thành viên như : cà phê, tinh bột sắn, ca cao và triển khai đầu tư dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời công suất 100MW tại Quy Nhơn, Bình Thuận và Long An./.