BCG: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

28/07/2016

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) như sau:

Chi tiết xem file đính kèm