Cổ phiếu BCG ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ từ 28.01.2016

28/01/2016

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa cổ phiếu BCG ra khỏi danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ bắt đầu hiệu lực từ 28.01.2016.

Lý do: Thời gian niêm yết đủ 6 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên.

Chi tiết xem file đính kèm: