Tháng 9

BCG: Hoàn thiện bức tranh M&A, định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2016 – 2020

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2016, CTCP Bamboo Capital (BCG) tập trung hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu năm 2016 Đại hội cổ đông đã thông qua. Để đạt được mục tiêu này, BCG đã định hướng lại chiến lược phát triển và thực hiện xây dựng kế hoạch tổng thể cho giai đoạn phát triển 5 năm tới. Bức tranh M&A đã định hình rõ nét trong 6 tháng đầu năm với việc BCG hoàn tất chuỗi M&A đầu tư vào Công ty Thành Vũ Tây Ninh, Ô Tô 1-5 và Vinacafe Đà Lạt. BCG đã sở hữu trực tiếp và gián tiếp 8 công ty con & 11 công ty liên kết. Bên cạnh đó BCG cũng đã từng bước định hướng lại chiến lược phát triển được xác định tập trung vào 4 mảng hoạt động

BCG: Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh bán niên 2016

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới tất cả các Quý Nhà Đầu Tư, những người đã kiên trì dõi theo hoạt động của Công ty trong thời gian qua. Công ty xin gửi đến Quý Nhà Đầu Tư bản báo cáo cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2016 (xem file đính kèm) cùng những thay đổi, mục tiêu và các bước đi chiến lược cho nửa cuối năm 2016 nhằm giúp Quý Nhà Đầu Tư có được cái nhìn hoàn thiện hơn về bức tranh phát triển của BCG trong thời gian tới, giai đoạn 2016 – 2020. Chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn Quý Nhà Đầu Tư đã, đang và sẽ tiếp tục gắn bó với Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

KQKD hợp nhất bán niên 2016 đã được soát xét của BCG: Lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ năm trước

Theo BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét của Công ty BCG vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế đạt 607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 29 tỷ đồng, tăng lần lượt 123% và 70,4% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với sự gia tăng từ doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán ghi nhận cho 6 tháng đầu năm 2016 là 521,6 tỷ đồng, tăng 116,6% so với 6 tháng đầu năm 2015. Theo đó, lợi nhuận gộp lũy kế về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 84,5 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh