Tháng 7

Thành Vũ Tây Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 – BCG tham gia vào Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh (TVTN) đã diễn ra tại trụ sở Công tyvào chiều ngày 26/07/2016. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Điều lệ mới của Công ty; kế hoạch sản xuất 2016 và 2017; thông qua tăng vốn 20% và ủy quyền cho HĐQT thời điểm phát hành, đối tác với mức giá không thấp hơn 20,000đ/cp và thông qua chủ trương đầu tư sở hữu 99% nhà máy Đắk Lắk. Đặc biệt, Đại hội đã thông qua việc tăng vốn để đầu tư nhà máy chế biến tinh bột khoai lang tại tỉnh Vĩnh Long với công suất hơn 100 tấn/thành phẩm/ngày, tổng vốn đầu tư là 105 tỷ đồng cũng như việc sáp nhập nhà máy Đắk Lắk về

BCG phát triển dự án Cánh đồng lớn hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ ca cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 04.07.2016, Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương xây dựng dự án cánh đồng lớn ca cao cho Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhằm phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai. Dự án cánh đồng lớn hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ ca cao do BCG kết hợp cùng các hợp tác xã, nông dân tại huyện Trảng Bom theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, trồng cây ca cao xen canh cây điều thuộc quy hoạch phát triển của tỉnh Đồng Nai.Tham gia dự án này, nông dân trồng ca cao sẽ được hỗ trợ để tiếp cận vốn giá rẻ, kỹ thuật sản xuất, cơ

BCG tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ô-Tô 1-5

Chiều ngày 29.06.2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Ô- tô 1-5 ( Ô-tô 1-5) đã diễn ra tại trụ sở Công ty thành công tốt đẹp và được sự nhất trí cao từ các cổ đông tham dự. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo của Ban Kiểm soát;Tờ trình dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016… Giá trị sản xuất năm 2015 của Ô-tô 1-5 đạt 265 tỷ đồng với doanh thu là 250 tỷ đồng; đặc biệt phần lợi nhuận trước thuế đạt 44,13 tỷ đồng (bằng 709,8% kế hoạch năm). Năm 2016, Công ty đặt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giá trị sản xuất là