Tháng 1

Tracodi: Tình hình kinh doanh khởi sắc sau khi được Bamboo Capital mua lại

Đầu năm 2015, nhân cơ hội SCIC thoái vốn, Bamboo Capital (BCG) đã mua lại 68% cổ phần qua đó nắm cổ phần chi phối của CTCP Đầu tư Phát triển công nghiệp và Vận tải (Tracodi). Tracodi có lịch sử 25 năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, vận tải taxi, khai thác đá và xuất khẩu lao động. Mặc dù nắm giữ nhiều lợi thế nhưng trong quãng thời gian nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối thì hoạt động kinh doanh của công ty lại không hiệu quả. Sau khi tiếp quản Tracodi từ tháng 4/2015, Bamboo Capital đã tái cấu trúc toàn diện và mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh của Tracodi. Các chỉ số tài chính trong năm đã phản ánh rõ kết quả và những nỗ lực

Bamboo Capital và Thành Vũ Tây Ninh ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Ngày 25.12.2015 tại Tp.Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Công ty CP Bamboo Capital (BCG) và Công ty CP Thành Vũ Tây Ninh (TVTN) Tại buổi lễ, hai bên bàn bạc và thống nhất hợp tác ở các điểm chính như sau: 1. BCG và TVTN ký kết hợp tác chiến lược toàn diện trong triển khai các hoạt động thương mại, tìm kiếm đối tác hỗ trợ nâng cao năng lực xuất khẩu cho TVTN. 2. BCG sẽ là đơn vị tư vấn thu xếp tài chính, tư vấn M&A cho TVTN với công ty cùng ngành để nâng cao năng lực về sản xuất và năng lực về vốn. Đồng thời BCG sẽ chủ trì và phối hợp với TVTN lựa chọn đơn vị tư vấn cho TVTN