Ông Đinh Hoài Châu

Ông Đinh Hoài Châu

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Đinh Hoài Châu

Ông Đinh Hoài Châu là Trưởng Ban kiểm soát của BCG. Ông chịu trách nhiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, pháp lý và tuân thủ luật pháp của BCG. 

Ông Châu từng làm việc ở các vị trí lãnh đạo cấp cao tại cái công ty tài chính ở Việt Nam. Trước khi công tác tại BCG, ông Châu từng có thời gian dài làm việc tại Úc với chức vụ Trưởng phòng Kế toán quản trị Công ty Caarels Group Pty Ltd, Melbourne, Úc. Sau khi trở về nước, ông làm việc tại Công ty Cổ phần Tài chính Hadico trên cương vị Tổng giám đốc.

Ông Châu tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Tín dụng Đại học Kinh tế TP.HCM, Cử nhân Kế toán Đại học Royal Melbourne Institue of Technology (Úc).

Ông Đinh Hoài Châu

Ông Đinh Hoài Châu là Trưởng Ban kiểm soát của BCG. Ông chịu trách nhiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, pháp lý và tuân thủ luật pháp của BCG. 

Ông Châu từng làm việc ở các vị trí lãnh đạo cấp cao tại cái công ty tài chính ở Việt Nam. Trước khi công tác tại BCG, ông Châu từng có thời gian dài làm việc tại Úc với chức vụ Trưởng phòng Kế toán quản trị Công ty Caarels Group Pty Ltd, Melbourne, Úc. Sau khi trở về nước, ông làm việc tại Công ty Cổ phần Tài chính Hadico trên cương vị Tổng giám đốc.

Ông Châu tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Tín dụng Đại học Kinh tế TP.HCM, Cử nhân Kế toán Đại học Royal Melbourne Institue of Technology (Úc).

Ông Nguyễn Viết Cương

Ông Nguyễn Viết Cương

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Viết Cương

Ông Nguyễn Viết Cương có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và kiểm soát nội bộ cho các công ty đầu tư đa ngành tại Việt Nam. 

Ông từng làm việc tại Công ty Kiểm toán Phía nam với vị trí Kiểm toán viên, Sau khi gia nhập BCG, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ. Đồng thời, ông cũng là Trưởng ban kiểm soát tại TRACODI trực thuộc tập đoàn BCG từ năm 2016.

Ông Cương tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Luật tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Ngoài ra, ông đã hoàn thành chứng chỉ Kiểm toán viên và Luật sư CPAVN.

Ông Nguyễn Viết Cương

Ông Nguyễn Viết Cương có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và kiểm soát nội bộ cho các công ty đầu tư đa ngành tại Việt Nam. 

Ông từng làm việc tại Công ty Kiểm toán Phía nam với vị trí Kiểm toán viên, Sau khi gia nhập BCG, ông được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ. Đồng thời, ông cũng là Trưởng ban kiểm soát tại TRACODI trực thuộc tập đoàn BCG từ năm 2016.

Ông Cương tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Luật tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Ngoài ra, ông đã hoàn thành chứng chỉ Kiểm toán viên và Luật sư CPAVN.

Ông Kou Kok Yiow

Ông Kou Kok Yiow

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Kou Kok Yiow

Ông Kou Kok Yiow có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và điều hành, quản lý các công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Harvest Global Investment Pte Ltd – một công ty đầu tư tài chính đa quốc gia có trụ sở tại Singapore. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ Kiểm toán viên tại KPMG Singapore và Giám đốc tại Công ty Tai Wah Garment & Knitting Factory Pte Ltd. 

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kế toán Đại học Quốc gia Singapore. 

Ông Kou Kok Yiow

Ông Kou Kok Yiow có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và điều hành, quản lý các công ty trong lĩnh vực tài chính kế toán.

Hiện tại, ông đang giữ chức vụ Giám đốc Công ty Harvest Global Investment Pte Ltd – một công ty đầu tư tài chính đa quốc gia có trụ sở tại Singapore. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ Kiểm toán viên tại KPMG Singapore và Giám đốc tại Công ty Tai Wah Garment & Knitting Factory Pte Ltd. 

Ông tốt nghiệp Cử nhân Kế toán Đại học Quốc gia Singapore.