Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài

Tổng Giám đốc điều hành

Ông Nguyễn Thế Tài

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của BCG, ông Tài trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất của BCG. 

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén của mình, ông tham gia vào công tác quản lý, hoạch định chiến lược cho BCG cùng hệ thống các công ty thành viên, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của BCG trong thời gian qua. 

Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông Tài tốt nghiệp bậc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

Ông Nguyễn Thế Tài

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của BCG, ông Tài trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất của BCG. 

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén của mình, ông tham gia vào công tác quản lý, hoạch định chiến lược cho BCG cùng hệ thống các công ty thành viên, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của BCG trong thời gian qua. 

Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông Tài tốt nghiệp bậc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

 
Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành tại BCG.  Trên cương vị này, ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành tại BCG.  Trên cương vị này, ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Hùng là người đồng sáng lập, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của BCG. Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án, dưới sự lãnh đạo của ông, BCG đã mở rộng danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo.  

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Hùng là người đồng sáng lập, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của BCG. Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án, dưới sự lãnh đạo của ông, BCG đã mở rộng danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo.  

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Lưu Xuân Thủy

Ông Lưu Xuân Thủy

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển hạ tầng

Ông Lưu Xuân Thủy

Ông Thủy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng và Hạ tầng giao thông. Hiện ông Thủy đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI).

Ông Thủy hoàn thành bậc Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

 

Ông Lưu Xuân Thủy

Ông Thủy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng và Hạ tầng giao thông. Hiện ông Thủy đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI).

Ông Thủy hoàn thành bậc Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội.

 
Ông Phạm Hữu Quốc

Ông Phạm Hữu Quốc

Giám đốc Tài chính 

Kế toán trưởng

Ông Phạm Hữu Quốc

Ông Quốc hiện là Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của BCG, chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG. Ông cũng góp ý về cấu trúc doanh nghiệp, tài chính và thẩm định cho các thương vụ mua lại mới và các công ty đang hoạt động.

Ông Quốc tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán và Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP. HCM.

 

Ông Phạm Hữu Quốc

Ông Quốc hiện là Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của BCG, chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG. Ông cũng góp ý về cấu trúc doanh nghiệp, tài chính và thẩm định cho các thương vụ mua lại mới và các công ty đang hoạt động.

Ông Quốc tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán và Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP. HCM.

 
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Người phụ trách quản trị

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bà Tuyết có nhiều năm đảm nhận vị ví Chánh văn phòng HĐQT tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi). Kể từ năm 2023, bà Tuyết đồng thời đảm nhận thêm chức vụ Giám đốc điều phối Tập đoàn và Người phụ trách quản trị Công ty tại BCG. 

Bà Tuyết tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh. 

 

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bà Tuyết có nhiều năm đảm nhận vị ví Chánh văn phòng HĐQT tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi). Kể từ năm 2023, bà Tuyết đồng thời đảm nhận thêm chức vụ Giám đốc điều phối Tập đoàn và Người phụ trách quản trị Công ty tại BCG. 

Bà Tuyết tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh.