Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài

Tổng Giám đốc điều hành

Ông Nguyễn Thế Tài

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của BCG, ông Tài trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất của BCG. 

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén của mình, ông tham gia vào công tác quản lý, hoạch định chiến lược cho BCG cùng hệ thống các công ty thành viên, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của BCG trong thời gian qua. 

Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông Tài tốt nghiệp bậc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

Ông Nguyễn Thế Tài

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của BCG, ông Tài trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất của BCG. 

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén của mình, ông tham gia vào công tác quản lý, hoạch định chiến lược cho BCG cùng hệ thống các công ty thành viên, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của BCG trong thời gian qua. 

Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông Tài tốt nghiệp bậc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

 
Ông Nguyễn Tùng Lâm

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Ông Lâm có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động quản trị kinh doanh và tài chính – ngân hàng. Hiện ông đang nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT CTCP BCG Land và Giám đốc điều hành tại CTCP Thương mại và Công nghệ Việt Linh. 

Ông Lâm hoàn thành bậc Thạc sỹ Tài chính Bently University (Hoa Kỳ) và Cử nhân Quản trị Kinh Doanh Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Ông Lâm có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động quản trị kinh doanh và tài chính – ngân hàng. Hiện ông đang nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT CTCP BCG Land và Giám đốc điều hành tại CTCP Thương mại và Công nghệ Việt Linh. 

Ông Lâm hoàn thành bậc Thạc sỹ Tài chính Bently University (Hoa Kỳ) và Cử nhân Quản trị Kinh Doanh Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Ông Phạm Hữu Quốc

Ông Phạm Hữu Quốc

Giám đốc Tài chính 

Kế toán trưởng

Ông Phạm Hữu Quốc

Ông Quốc hiện là Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của BCG, chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG. Ông cũng góp ý về cấu trúc doanh nghiệp, tài chính và thẩm định cho các thương vụ mua lại mới và các công ty đang hoạt động.

Ông Quốc tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán và Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP. HCM.

 

Ông Phạm Hữu Quốc

Ông Quốc hiện là Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của BCG, chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG. Ông cũng góp ý về cấu trúc doanh nghiệp, tài chính và thẩm định cho các thương vụ mua lại mới và các công ty đang hoạt động.

Ông Quốc tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán và Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TP. HCM.

 
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Người phụ trách quản trị

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bà Tuyết có nhiều năm đảm nhận vị ví Chánh văn phòng HĐQT tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi). Kể từ năm 2023, bà Tuyết đồng thời đảm nhận thêm chức vụ Giám đốc điều phối Tập đoàn và Người phụ trách quản trị Công ty tại BCG. 

Bà Tuyết tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh. 

 

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Bà Tuyết có nhiều năm đảm nhận vị ví Chánh văn phòng HĐQT tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi). Kể từ năm 2023, bà Tuyết đồng thời đảm nhận thêm chức vụ Giám đốc điều phối Tập đoàn và Người phụ trách quản trị Công ty tại BCG. 

Bà Tuyết tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh.