Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nguyễn Hồ Nam

Chủ tịch HĐQT BCG Land

Chủ tịch HĐQT BCG Energy

Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nam là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT của BCG. Các hoạt động của BCG đều dựa trên nguyên tắc về kiến tạo giá trị và mô hình quản trị của ông. Tư duy sáng tạo, phân tích sắc bén cùng khả năng tương tác tốt chính là nền tảng vững chắc giúp ông Nam xây dựng môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp của BCG cũng như thiết lập các mối quan hệ với các đối tác trong kinh doanh. Ông cũng chính là người tiên phong hoạch định các chiến lược phát triển nhằm nâng cao giá trị cho Tập đoàn Bamboo Capital.

Hiện nay, ông Nam đồng thời là Chủ tịch của CTCP BCG Land và CTCP BCG Energy – hai công ty thành viên trụ cột của Tập đoàn BCG.

Trước khi thành lập BCG năm 2011, ông Nam là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS), một trong những công ty chứng khoán có mức tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nơi ông chịu trách nhiệm về mảng thẩm định tín dụng. Trước đó, ông phụ trách về mảng tài chính doanh nghiệp tại Tập đoàn Unilever Australia và Trưởng phòng Kế toán Tài Chính tại Unilever Vietnam.

Ông Nam đã hoàn thành bậc Cử nhân Tài chính Đại học Kinh Tế TP.HCM. Năm 2003, ông được học bổng từ Chính phủ Úc (ADS) và đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng thuộc Đại học Monash (Melbourne, Úc).

Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nam là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT của BCG. Các hoạt động của BCG đều dựa trên nguyên tắc về kiến tạo giá trị và mô hình quản trị của ông. Tư duy sáng tạo, phân tích sắc bén cùng khả năng tương tác tốt chính là nền tảng vững chắc giúp ông Nam xây dựng môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp của BCG cũng như thiết lập các mối quan hệ với các đối tác trong kinh doanh. Ông cũng chính là người tiên phong hoạch định các chiến lược phát triển nhằm nâng cao giá trị cho Tập đoàn Bamboo Capital.

Hiện nay, ông Nam đồng thời là Chủ tịch của CTCP BCG Land và CTCP BCG Energy – hai công ty thành viên trụ cột của Tập đoàn BCG.

Trước khi thành lập BCG năm 2011, ông Nam là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS), một trong những công ty chứng khoán có mức tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nơi ông chịu trách nhiệm về mảng thẩm định tín dụng. Trước đó, ông phụ trách về mảng tài chính doanh nghiệp tại Tập đoàn Unilever Australia và Trưởng phòng Kế toán Tài Chính tại Unilever Vietnam.

Ông Nam đã hoàn thành bậc Cử nhân Tài chính Đại học Kinh Tế TP.HCM. Năm 2003, ông được học bổng từ Chính phủ Úc (ADS) và đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng thuộc Đại học Monash (Melbourne, Úc).

Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng

Ông Nguyễn Thế Tài

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của BCG, ông Tài trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất của BCG.

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén của mình, ông tham gia vào công tác quản lý, hoạch định chiến lược cho BCG cùng hệ thống các công ty thành viên, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của BCG trong thời gian qua. 

Ngoài ra, ông Tài còn giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (TRACODI) – Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và là một trong những công ty thành viên trụ cột của BCG hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thương mại.

Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông Tài tốt nghiệp bậc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Thế Tài

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của BCG, ông Tài trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của Tập đoàn, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất của BCG.

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén của mình, ông tham gia vào công tác quản lý, hoạch định chiến lược cho BCG cùng hệ thống các công ty thành viên, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của BCG trong thời gian qua. 

Ngoài ra, ông Tài còn giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (TRACODI) – Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và là một trong những công ty thành viên trụ cột của BCG hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và thương mại.

Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông Tài tốt nghiệp bậc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Chủ tịch HĐQT Tracodi

Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực thứ I BCG Land

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Hùng là người đồng sáng lập, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của BCG. Ông Hùng đồng thời giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (TRACODI) và Phó Chủ tịch thường trực thứ I của Công ty Cổ phần BCG Land - hai trong những công ty thành viên trụ cột của BCG hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng - Thương mại và Bất động sản. 

Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án, dưới sự lãnh đạo của ông, BCG đã mở rộng danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo. 

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Hùng là người đồng sáng lập, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của BCG. Ông Hùng đồng thời giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (TRACODI) và Phó Chủ tịch thường trực thứ I của Công ty Cổ phần BCG Land - hai trong những công ty thành viên trụ cột của BCG hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng - Thương mại và Bất động sản. 

Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án, dưới sự lãnh đạo của ông, BCG đã mở rộng danh mục đầu tư tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi bao gồm cơ sở hạ tầng, bất động sản và năng lượng tái tạo. 

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Anh trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và Cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Phó Chủ tịch HĐQT BCG Land

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến

Ông Đặng Đình Tuấn

Ông Đặng Đình Tuấn

Thành viên HĐQT BCG Land

Ông Đặng Đình Tuấn

Với cương vị là Phó Chủ tịch HĐQT của BCG Land, ông Đặng Đình Tuấn (Michael) tham gia cố vấn về chiến lược của Tập đoàn, phát triển dự án, định vị và xây dựng thương hiệu. Ông cũng tích cực tham gia vào các thương vụ mua lại lớn và hiện thực hóa giá trị vốn là một trong những năng lực cốt lõi của BCG Land. Ông Michael có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản tại Việt Nam. Ông là người sáng lập Anpha Holdings và M.I.K Corporation - những Tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Ông cũng là người tiên phong trong việc Phát triển Thành phố Thông minh và Ứng dụng I.O.T trong ngành phát triển bất động sản. Ông Michael được đánh giá là “Giám đốc điều hành của năm - 2021” bởi Giải thưởng Quốc tế Le Fonti (Ý) và một số giải thưởng quốc tế danh giá khác. Trước khi gia nhập BCG Land, ông Michael đã có nhiều hoạt động kinh doanh quốc tế tại hơn 125 thành phố của 25 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, Vùng Vịnh và Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Myanmar và Việt Nam trong khi ông đang hoạt động và phát triển kinh doanh tại CapitaLand Limited (Singapore), Ascott Limited (Singapore), và là cố vấn cấp cao của HĐQT tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Việt Nam).

Với khả năng kinh doanh xuất sắc của mình, ông Michael cũng dành nhiều thời gian đóng góp cho các công việc học tập. Hiện tại, ông Michael là thành viên của Hội đồng Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và Ban Cố vấn Trưởng khoa CUHK (Hồng Kông). Vì những đóng góp nổi bật trong quá trình học tập của mình, Michael được đặt tên cho học bổng “Dr. Michael Dang Cornell Học bổng Đại học/Sau Đại học” và “Dr. Michael Dang - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khách sạn Cornell”. Hội trường của Startler’s Hotel, thư viện và phòng ban ở Đại học Cornell cũng được đặt theo tên của ông. Ngoài ra, Michael còn là giảng viên cho Chuỗi bài giảng xuất sắc của Cornell Dean, Chuỗi bài giảng xuất sắc của Hiệu trưởng CUHK, Diễn giả chính cho Hội nghị Đại học East Carolina (Hoa Kỳ), Bài giảng cho Đại học Yale (Hoa Kỳ) & Trường Kinh doanh Nanyang (Singapore) và Diễn giả khách mời đặc biệt cho loạt bài phỏng vấn webcast của Blackrock Inc. (Mỹ). Michael là Nhà tài trợ Hồ sơ, Người viết hồ sơ và Thẩm phán cho Cuộc thi Hồ sơ Bất động sản Quốc tế của Cornell tại Châu Á.

Với tư cách là học giả Năng khiếu ASEAN, Michael tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) với bằng hạng nhất về Kỹ thuật Điện và Điện tử. Michael đã nhận được Giải thưởng Nhà phát minh trẻ Quốc tế và Giải thưởng Chủ tịch Việt Nam. Nhận học bổng Philip Yeo’s CapitaLand đầu tiên, Michael theo học Thạc sĩ Quản lý Khách sạn tại Đại học Cornell. Michael đã chọn Tiến sĩ Quản lý Tổng hợp tại Đại học Quản lý Singapore là một phần trong hành trình học tập suốt đời của mình.

Sở thích sưu tập rượu vang của ông đã khiến doanh nghiệp nhập khẩu rượu vang Pháp của ông trở thành lớn nhất tại Việt Nam.

Ông Đặng Đình Tuấn

Với cương vị là Phó Chủ tịch HĐQT của BCG Land, ông Đặng Đình Tuấn (Michael) tham gia cố vấn về chiến lược của Tập đoàn, phát triển dự án, định vị và xây dựng thương hiệu. Ông cũng tích cực tham gia vào các thương vụ mua lại lớn và hiện thực hóa giá trị vốn là một trong những năng lực cốt lõi của BCG Land. Ông Michael có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản tại Việt Nam. Ông là người sáng lập Anpha Holdings và M.I.K Corporation - những Tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Ông cũng là người tiên phong trong việc Phát triển Thành phố Thông minh và Ứng dụng I.O.T trong ngành phát triển bất động sản. Ông Michael được đánh giá là “Giám đốc điều hành của năm - 2021” bởi Giải thưởng Quốc tế Le Fonti (Ý) và một số giải thưởng quốc tế danh giá khác. Trước khi gia nhập BCG Land, ông Michael đã có nhiều hoạt động kinh doanh quốc tế tại hơn 125 thành phố của 25 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, Vùng Vịnh và Ấn Độ, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Myanmar và Việt Nam trong khi ông đang hoạt động và phát triển kinh doanh tại CapitaLand Limited (Singapore), Ascott Limited (Singapore), và là cố vấn cấp cao của HĐQT tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Việt Nam).

Với khả năng kinh doanh xuất sắc của mình, ông Michael cũng dành nhiều thời gian đóng góp cho các công việc học tập. Hiện tại, ông Michael là thành viên của Hội đồng Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và Ban Cố vấn Trưởng khoa CUHK (Hồng Kông). Vì những đóng góp nổi bật trong quá trình học tập của mình, Michael được đặt tên cho học bổng “Dr. Michael Dang Cornell Học bổng Đại học/Sau Đại học” và “Dr. Michael Dang - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khách sạn Cornell”. Hội trường của Startler’s Hotel, thư viện và phòng ban ở Đại học Cornell cũng được đặt theo tên của ông. Ngoài ra, Michael còn là giảng viên cho Chuỗi bài giảng xuất sắc của Cornell Dean, Chuỗi bài giảng xuất sắc của Hiệu trưởng CUHK, Diễn giả chính cho Hội nghị Đại học East Carolina (Hoa Kỳ), Bài giảng cho Đại học Yale (Hoa Kỳ) & Trường Kinh doanh Nanyang (Singapore) và Diễn giả khách mời đặc biệt cho loạt bài phỏng vấn webcast của Blackrock Inc. (Mỹ). Michael là Nhà tài trợ Hồ sơ, Người viết hồ sơ và Thẩm phán cho Cuộc thi Hồ sơ Bất động sản Quốc tế của Cornell tại Châu Á.

Với tư cách là học giả Năng khiếu ASEAN, Michael tốt nghiệp Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) với bằng hạng nhất về Kỹ thuật Điện và Điện tử. Michael đã nhận được Giải thưởng Nhà phát minh trẻ Quốc tế và Giải thưởng Chủ tịch Việt Nam. Nhận học bổng Philip Yeo’s CapitaLand đầu tiên, Michael theo học Thạc sĩ Quản lý Khách sạn tại Đại học Cornell. Michael đã chọn Tiến sĩ Quản lý Tổng hợp tại Đại học Quản lý Singapore là một phần trong hành trình học tập suốt đời của mình.

Sở thích sưu tập rượu vang của ông đã khiến doanh nghiệp nhập khẩu rượu vang Pháp của ông trở thành lớn nhất tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Phó Chủ tịch HĐQT BCG Land

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Ông Nguyễn Tùng Lâm

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn

Phó Chủ tịch điều hành BCG Energy

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành tại BCG.  Trên cương vị này, ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Phó Chủ tịch điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành tại BCG.  Trên cương vị này, ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Phó Chủ tịch điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Nguyễn Mạnh Chiến

Ông Nguyễn Mạnh Chiến

Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách Pháp lý dự án và Đối ngoại BCG Energy

Ông Nguyễn Mạnh Chiến

Ông Nguyễn Mạnh Chiến

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Tài chính BCG Energy

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Ngoài cương vị Giám đốc tài chính, bà Châu đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Tài chính của Công ty Cổ phần BCG Energy, chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG. Bà cũng góp ý về cấu trúc doanh nghiệp, tài chính và thẩm định cho các thương vụ mua lại mới và các công ty đang hoạt động. 

Bà Châu là thành viên của CPA Vietnam và tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Thương mại. 

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Ngoài cương vị Giám đốc tài chính, bà Châu đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách Tài chính của Công ty Cổ phần BCG Energy, chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG. Bà cũng góp ý về cấu trúc doanh nghiệp, tài chính và thẩm định cho các thương vụ mua lại mới và các công ty đang hoạt động. 

Bà Châu là thành viên của CPA Vietnam và tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Thương mại.