Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nguyễn Hồ Nam

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn

Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn

Ông Nguyễn Hồ Nam

Ngoài cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nam còn trực tiếp tham gia điều hành Ban A của Dự án Bất động sản. Các hoạt động của BCG đều dựa trên nguyên tắc về kiến tạo giá trị và mô hình quản trị của ông. Tư duy sáng tạo, phân tích sắc bén cùng khả năng tương tác tốt chính là nền tảng vững chắc giúp ông Nam xây dựng môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp của BCG cũng như thiết lập các mối quan hệ với các đối tác trong kinh doanh. Ông cũng chính là người tiên phong hoạch định các chiến lược phát triển nhằm nâng cao giá trị cho Tập đoàn Bamboo Capital.

Hiện nay, ông Nam đồng thời là Chủ tịch của CTCP BCG Land và CTCP BCG Energy – hai công ty thành viên trụ cột của Tập đoàn BCG.

Trước khi thành lập BCG năm 2011, ông Nam là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS), một trong những công ty chứng khoán có mức tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nơi ông chịu trách nhiệm về mảng thẩm định tín dụng. Trước đó, ông phụ trách về mảng tài chính doanh nghiệp tại Tập đoàn Unilever Australia và Trưởng phòng Kế toán Tài Chính tại Unilever Vietnam.

Ông Nam đã hoàn thành bậc Cử nhân Tài chính Đại học Kinh Tế TP.HCM. Năm 2003, ông được học bổng từ Chính phủ Úc (ADS) và đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng thuộc Đại học Monash (Melbourne, Úc).

Ông Nguyễn Hồ Nam

Ngoài cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nam còn trực tiếp tham gia điều hành Ban A của Dự án Bất động sản. Các hoạt động của BCG đều dựa trên nguyên tắc về kiến tạo giá trị và mô hình quản trị của ông. Tư duy sáng tạo, phân tích sắc bén cùng khả năng tương tác tốt chính là nền tảng vững chắc giúp ông Nam xây dựng môi trường làm việc, văn hoá doanh nghiệp của BCG cũng như thiết lập các mối quan hệ với các đối tác trong kinh doanh. Ông cũng chính là người tiên phong hoạch định các chiến lược phát triển nhằm nâng cao giá trị cho Tập đoàn Bamboo Capital.

Hiện nay, ông Nam đồng thời là Chủ tịch của CTCP BCG Land và CTCP BCG Energy – hai công ty thành viên trụ cột của Tập đoàn BCG.

Trước khi thành lập BCG năm 2011, ông Nam là người sáng lập đồng thời là Chủ tịch của Công ty Cổ Phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS), một trong những công ty chứng khoán có mức tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nơi ông chịu trách nhiệm về mảng thẩm định tín dụng. Trước đó, ông phụ trách về mảng tài chính doanh nghiệp tại Tập đoàn Unilever Australia và Trưởng phòng Kế toán Tài Chính tại Unilever Vietnam.

Ông Nam đã hoàn thành bậc Cử nhân Tài chính Đại học Kinh Tế TP.HCM. Năm 2003, ông được học bổng từ Chính phủ Úc (ADS) và đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Tài chính Ngân Hàng thuộc Đại học Monash (Melbourne, Úc).

Ông Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài

Chủ tịch Ủy ban Điều hành Tập đoàn 

Chủ tịch Ủy ban Đào tạo, Khen thưởng, Kỷ luật, Thể thao, Văn hóa và Đời sống

Ông Nguyễn Thế Tài

Ngoài cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của BCG, ông Tài đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Điều hành Tập đoàn. 

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén của mình, ông tham gia vào công tác quản lý, hoạch định chiến lược cho BCG cùng hệ thống các công ty thành viên, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của BCG trong thời gian qua. 

Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông Tài tốt nghiệp bậc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Nguyễn Thế Tài

Ngoài cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của BCG, ông Tài đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Điều hành Tập đoàn. 

Ông Tài có bề dày kinh nghiệm trong việc điều hành, quản lý và tổ chức bộ máy nhân sự vận hành các hoạt động một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cùng với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén của mình, ông tham gia vào công tác quản lý, hoạch định chiến lược cho BCG cùng hệ thống các công ty thành viên, đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng của BCG trong thời gian qua. 

Trước khi gia nhập BCG, ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBS) chuyên phụ trách mảng phát triển công nghệ. Ngoài ra, ông còn có hơn 10 năm kinh nghiệm với cương vị Giám đốc Công nghệ thông tin tại Unilever Vietnam. 

Ông Tài tốt nghiệp bậc Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Phạm Minh Tuấn

Chủ tịch Ủy ban Huy động vốn Quốc tế 

Ông Phạm Minh Tuấn

Ngoài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành, ông Tuấn còn kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Huy động vốn Quốc tế. Ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Phạm Minh Tuấn

Ngoài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành, ông Tuấn còn kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Huy động vốn Quốc tế. Ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của BCG. Đồng thời, ông còn chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược đã hoạch định và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. 

Ông Tuấn đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành BCG Energy – Công ty thành viên của BCG hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông trực tiếp quản lý các dự án năng lượng trọng điểm của BCG. 

Trước khi gia nhập BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada. Ngoài ra, ông từng công tác tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch chuyên phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước đó, ông từng làm việc tại ngân hàng Montreal với tư cách Quản lý tài chính cao cấp. 

Ông đã hoàn thành bậc Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính Đại học Monash, Úc. Ông hiện tại là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Đinh Hoài Châu

Ông Đinh Hoài Châu

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Tuân thủ

Ông Đinh Hoài Châu

Ngoài cương vị là Trưởng Ban kiểm soát của BCG, ông Châu đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Tuân thủ. 

Ông Châu từng làm việc ở các vị trí lãnh đạo cấp cao tại cái công ty tài chính ở Việt Nam. Trước khi công tác tại BCG, ông Châu từng có thời gian dài làm việc tại Úc với chức vụ Trưởng phòng Kế toán quản trị Công ty Caarels Group Pty Ltd, Melbourne, Úc. Sau khi trở về nước, ông làm việc tại Công ty Cổ phần Tài chính Hadico trên cương vị Tổng giám đốc.

Ông Châu tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Tín dụng Đại học Kinh tế TP.HCM, Cử nhân Kế toán Đại học Royal Melbourne Institue of Technology (Úc).

Ông Đinh Hoài Châu

Ngoài cương vị là Trưởng Ban kiểm soát của BCG, ông Châu đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Tuân thủ. 

Ông Châu từng làm việc ở các vị trí lãnh đạo cấp cao tại cái công ty tài chính ở Việt Nam. Trước khi công tác tại BCG, ông Châu từng có thời gian dài làm việc tại Úc với chức vụ Trưởng phòng Kế toán quản trị Công ty Caarels Group Pty Ltd, Melbourne, Úc. Sau khi trở về nước, ông làm việc tại Công ty Cổ phần Tài chính Hadico trên cương vị Tổng giám đốc.

Ông Châu tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Tín dụng Đại học Kinh tế TP.HCM, Cử nhân Kế toán Đại học Royal Melbourne Institue of Technology (Úc).
Bà Lê Thị Mai Loan

Bà Lê Thị Mai Loan

Chủ tịch Ủy ban Ngân sách và Nguồn vốn

Bà Lê Thị Mai Loan

Bà Lê Thị Mai Loan là một trong những người thành lập BCG. Đồng thời, bà hiện là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị tại Tracodi và BCG Land – hai trong bốn công ty thành viên trụ cột của Tập đoàn. Bà chuyên phụ trách mảng nguồn vốn, đấu thầu mua sắm, chiến lược marketing và bán hàng cho các dự án của Tập đoàn.

Trước khi gia nhập BCG, bà Loan đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty lớn như: Công ty Cổ phần Tài chính Handico với chức vụ Phó Giám đốc Nguồn vốn, Công ty Chứng khoán Sacombank với chức vụ Phó Chánh Văn phòng – Văn phòng Hội đồng quản trị.

Bà Loan tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế Đại học Quản trị Paris - PGSM, Pháp.

Bà Lê Thị Mai Loan

Bà Lê Thị Mai Loan là một trong những người thành lập BCG. Đồng thời, bà hiện là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị tại Tracodi và BCG Land – hai trong bốn công ty thành viên trụ cột của Tập đoàn. Bà chuyên phụ trách mảng nguồn vốn, đấu thầu mua sắm, chiến lược marketing và bán hàng cho các dự án của Tập đoàn.

Trước khi gia nhập BCG, bà Loan đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty lớn như: Công ty Cổ phần Tài chính Handico với chức vụ Phó Giám đốc Nguồn vốn, Công ty Chứng khoán Sacombank với chức vụ Phó Chánh Văn phòng – Văn phòng Hội đồng quản trị.

Bà Loan tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế Đại học Quản trị Paris - PGSM, Pháp.

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Chủ tịch Ủy ban Kế toán

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Ngoài cương vị Giám đốc tài chính, bà Châu đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kế toán của Tập đoàn Bamboo Capital, chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG. Bà cũng góp ý về cấu trúc doanh nghiệp, tài chính và thẩm định cho các thương vụ mua lại mới và các công ty đang hoạt động. 

Bà Châu là thành viên của CPA Vietnam và tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Thương mại. 

Bà Hoàng Thị Minh Châu

Ngoài cương vị Giám đốc tài chính, bà Châu đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Kế toán của Tập đoàn Bamboo Capital, chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của Tập đoàn cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty thành viên của BCG. Bà cũng góp ý về cấu trúc doanh nghiệp, tài chính và thẩm định cho các thương vụ mua lại mới và các công ty đang hoạt động. 

Bà Châu là thành viên của CPA Vietnam và tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Thương mại. 

Bà Trần Thị Huệ Linh

Bà Trần Thị Huệ Linh

Luật sư Tập đoàn

Bà Trần Thị Huệ Linh

Bà Linh hiện là luật sư kiêm phụ trách quản trị của Tập đoàn Bamboo Capital. Bà phụ trách công tác tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị về các mảng đầu tư chiến lược của Tập đoàn. Bên cạnh đó, bà cũng đang nắm giữ chức vụ cố vấn cao cấp chi nhánh TP.HCM của công ty Luật dMTV (Ý). 

Bà Linh có hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc tham gia đàm phán, tư vấn xúc tiến thương mại cho các nhà đầu tư Châu Á - Châu Âu tại Việt Nam cũng như tư vấn giải quyết nhiều tranh chấp thương mại và dân sự. Bà hiện là thành viên trong Đoàn Luật Sư TP.HCM và Liên Đoàn Luật sư Việt Nam. 

Bà Linh tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ tại Đại học Luật TP.HCM.

Bà Trần Thị Huệ Linh

Bà Linh hiện là luật sư kiêm phụ trách quản trị của Tập đoàn Bamboo Capital. Bà phụ trách công tác tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị về các mảng đầu tư chiến lược của Tập đoàn. Bên cạnh đó, bà cũng đang nắm giữ chức vụ cố vấn cao cấp chi nhánh TP.HCM của công ty Luật dMTV (Ý). 

Bà Linh có hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc tham gia đàm phán, tư vấn xúc tiến thương mại cho các nhà đầu tư Châu Á - Châu Âu tại Việt Nam cũng như tư vấn giải quyết nhiều tranh chấp thương mại và dân sự. Bà hiện là thành viên trong Đoàn Luật Sư TP.HCM và Liên Đoàn Luật sư Việt Nam. 

Bà Linh tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ tại Đại học Luật TP.HCM.

Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Truyền thông

Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

Ngoài cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ông Chương còn trực tiếp điều hành Ủy ban Đối ngoại và Truyền thông, chịu trách nhiệm chính về công tác đối ngoại của Tập đoàn. 

Ông Chương là một trong những người tiên phong trong công cuộc xây dựng các mối quan hệ giữa Chính phủ và các công ty do chính ông lãnh đạo. Từng giữ vai trò Giám đốc chiến lược và Quan hệ Chính phủ tại Tập đoàn Anh Mỹ (British American Group) năm 2003, cho đến nay, ông đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quan hệ đối ngoại. 

Ông Chương hoàn thành bậc Cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế tại Đại học Luật TP.HCM và Cử nhân Kinh tế Ngoại thương tại Đại học Ngoại thương TP.HCM. 

 

Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương

Ngoài cương vị là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ông Chương còn trực tiếp điều hành Ủy ban Đối ngoại và Truyền thông, chịu trách nhiệm chính về công tác đối ngoại của Tập đoàn. 

Ông Chương là một trong những người tiên phong trong công cuộc xây dựng các mối quan hệ giữa Chính phủ và các công ty do chính ông lãnh đạo. Từng giữ vai trò Giám đốc chiến lược và Quan hệ Chính phủ tại Tập đoàn Anh Mỹ (British American Group) năm 2003, cho đến nay, ông đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quan hệ đối ngoại. 

Ông Chương hoàn thành bậc Cử nhân chuyên ngành Luật kinh tế tại Đại học Luật TP.HCM và Cử nhân Kinh tế Ngoại thương tại Đại học Ngoại thương TP.HCM.