Tin tức

Chứng khoán VNDirect: BCG – Nội lực đủ mạnh để vượt qua khó khăn - Báo cáo phân tích doanh nghiệp

Lợi nhuận (LN) ròng 6T/22 của BCG tăng trưởng 55,9% so với cùng kỳ (svck), hoàn thành 35,0% dự phóng cả năm của chúng tôi. Chúng tôi điều chỉnh dự phóng LN ròng các năm 2022, 2023, 2024 lần lượt +3,8%, +45,6% và +59,4% do điều chỉnh doanh thu bàn giao BĐS. Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 22.300 đồng/cổ phiếu.

UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận liên danh Bamboo Capital – Tracodi nghiên cứu tiền khả thi dự án đường tỉnh 935C

Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra văn bản chấp thuận Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Bamboo Capital – Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận Tải (Liên danh BCG – TCD) nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục kinh tế Bắc – Nam tỉnh Sóc Trăng (đường tỉnh 935C).