Tin tức

THÔNG CÁO TỪ CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư, Quý cổ đông và Quý Cơ quan thông tấn báo chí

Hiện nay trên thị trường có một số thông tin hiểu chưa đầy đủ và đúng về thỏa thuận với đối tác của chúng tôi về việc thay đổi thời hạn trả gốc trái phiếu phát hành bởi BCG Energy trên thông tin công bố về việc chậm trả lãi cho trái chủ theo Thông báo số 306/TB-SGDHN ngày 21/02/2023 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Việc thiếu thông tin đầy đủ khiến cho một số Quý Nhà đầu tư, Quý cổ đông và Quý Cơ quan thông tấn báo chí phải quan ngại. Chúng tôi xin được cung cấp thêm một số thông tin đã cung cấp cho các cơ quan quản lý như sau.
 

Bảo hiểm AAA sau một năm về với Bamboo Capital: Đứng thứ 4 thị trường về tốc độ tăng trưởng doanh thu, mục tiêu tăng tối thiểu 200% trong năm 2023

Sau hơn một năm về với Bamboo Capital, Bảo hiểm AAA ghi nhận doanh thu tăng 52% và đứng thứ 4 thị trường bảo hiểm về tốc độ tăng trưởng. Theo kế hoạch, Bảo hiểm AAA sẽ tái cấu trúc và mở thêm 20 chi nhánh trên toàn quốc để thực hiện được kế hoạch tăng trưởng tối thiểu 200% về doanh thu.