Tin tức

Thông báo chung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital và Fiinratings về việc kết thúc hợp đồng đánh giá xếp hạng tín nhiệm

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, FiinRatings đã ra thông báo về việc dừng thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital trên cơ sở hết hạn hợp đồng giữa hai bên. Việc dừng xếp hạng tín nhiệm BCG trong bối cảnh hiện nay xuất phát từ nhu cầu của BCG và không đồng nghĩa với việc có sự thay đổi về kết quả xếp hạng tín nhiệm. 

Bamboo Capital khẳng định không có việc người nội bộ “bán chui” cổ phiếu công ty

Ngày 28/09/2022, ông Bùi Thành Lâm có yêu cầu Bộ phận Công bố thông tin của Công ty thực hiện Thông báo giao dịch bán ra 1 triệu cổ phiếu BCG với thời gian giao dịch dự kiến là 30 ngày kể từ ngày 03/10/2022. Tuy nhiên, Bộ phận Công bố thông tin đã có sai sót khi chỉ điền thời gian được phép giao dịch là ngày 03/10/2022 thay vì khoảng thời gian từ 03/10/2022 đến 01/11/2022. Điều này dẫn đến việc ngày 18/10/2022, ông Lâm thực hiện giao dịch, tuy vẫn nằm trong khoảng thời gian cho phép theo quy định nhưng không trùng khớp với thời gian đã công bố.

Giải trình về việc bán giải chấp cổ phiếu BCG của Ông Nguyễn Hồ Nam

Ngày 16/11/2022, tài khoản chứng khoán cá nhân của ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital bị bán giải chấp 4.578.400 cổ phiếu BCG. Đây là một sự cố đáng tiếc, xuất phát từ việc phối hợp không kịp thời trong việc quản lý tài khoản giữa đại diện quản lý tài khoản chứng khoán với cá nhân ông Nguyễn Hồ Nam, khiến các tài khoản chứng khoán của ông Nguyễn Hồ Nam đã bị thực hiện việc bán giải chấp. Ông Nguyễn Hồ Nam khi phát hiện ra sai sót ngoài ý muốn này, đã thực hiện công bố thông tin đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu BCG trong thời gian ngắn tới để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu cổ phiếu BCG. Thời gian giao dịch từ ngày 21/11/2022 đến ngày 20/12/2022. Chúng tôi trân trọng giải trình với quý Cổ đông và quý Nhà đầu tư.