Tin tức

UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận liên danh Bamboo Capital – Tracodi nghiên cứu tiền khả thi dự án đường tỉnh 935C

Ngày 23/8/2022, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ra văn bản chấp thuận Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Bamboo Capital – Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và Vận Tải (Liên danh BCG – TCD) nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục kinh tế Bắc – Nam tỉnh Sóc Trăng (đường tỉnh 935C).

CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng được xếp loại doanh nghiệp nhóm I trong hoạt động chế biến và xuất khẩu gỗ

Ngày 15/08/2022 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định công bố kết quả phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. Cụ thể, sau quá trình cân nhắc và xem xét, CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng) – công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được xếp loại doanh nghiệp nhóm I trong hoạt động chế biến và xuất khẩu gỗ. Việc này cho thấy Nguyễn Hoàng là doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu rõ ràng, hợp pháp và tạo lợi thế to lớn cho công ty trên thị trường xuất khẩu, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính.