Bamboo Capital (BCG) báo lãi 2022 hơn 546 tỷ trong điều kiện thị trường nhiều biến động

20/01/2023

Dù quý 4 gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả kinh doanh cả năm 2022 của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) vẫn có lợi nhuận hơn 546 tỷ đồng. Ngoài ra, BCG tiếp tục duy trì cơ cấu tài chính ổn định, tỷ lệ nợ được kiểm soát ở mức 2.2 lần, năm 2023 Công ty không có khoản trái phiếu nào đáo hạn.

Cụ thể, BCTC hợp nhất của BCG cho thấy doanh thu thuần năm 2022 tăng trưởng 75%, đạt 4,531.6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 546.4 tỷ đồng.

Trong quý 4, BCG ghi nhận 1,221 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 78.3% so với cùng kỳ năm 2021. Sự đóng góp về mặt doanh thu vẫn đến chủ yếu từ mảng bất động sản (272) tỷ, năng lượng tái tạo (207 tỷ) và xây dựng - hạ tầng (616 tỷ).

Những biến động của nền kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước cùng bối cảnh lãi suất liên tục tăng cao đã tạo sức ép tài chính nặng nề, khiến lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 của BCG âm 339 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng mạnh, việc huy động vốn khó khăn làm cho thị trường M&A gần như bị đóng băng, vì vậy BCG cũng đã không thực hiện giao dịch nào trong quý 4. Điều này đã làm cho doanh thu tài chính của BCG giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và không có đóng góp tích cực vào tổng lợi nhuận của Công ty.

Doanh thu và lợi nhuận Quý 4 năm 2022

Đơn vị: Tỷ đồng

 

Nguồn: BCTC của BCG

Với kết quả kinh doanh như trên, BCG chỉ hoàn thành 62.5% kế hoạch về doanh thu và 24.8% kế hoạch về lợi nhuận cho cả năm 2022. Đại diện BCG cho biết việc chưa đạt được kế hoạch đã đề ra là do kế hoạch năm 2022 được xây dựng rất tham vọng dựa trên những giả thuyết tích cực về thị trường tại thời điểm đầu năm. Ngoài ra, thị trường bất động sản và mảng năng lượng tái tạo vẫn có nhiều biến động về chính sách cũng như môi trường kinh doanh xấu đi trong nửa cuối của năm cũng phần nào ảnh hưởng tới tiến độ dự án của Công ty.

Đứng trước các thách thức đó, BCG đã nỗ lực điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung toàn bộ nguồn lực để khắc phục những khó khăn trước mắt, đồng thời ưu tiên hạn chế các rủi ro ở mức tối thiểu. Kết quả là năm 2022 Công ty tiếp tục có lãi, các chỉ số tài chính cũng được duy trì ổn định.

Các chỉ số của bảng cân đối kế toán

Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC của BCG

 
Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản BCG đạt 44,006 tỷ đồng, tăng 17% so với hồi đầu năm, chủ yếu từ gia tăng tài sản đầu tư dài hạn do các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo đã hoàn thiện trong năm. Tổng nợ được kiềm chế với mức tăng chỉ 3%, các dự án mới được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu huy động từ các lần tăng vốn trong năm 2022 theo phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ đòn bẩy duy trì ở mức tích cực

Nguồn: BCTC của BCG

Nhờ vào nỗ lực tăng vốn, kiểm soát nợ mà các chỉ số về đòn bẩy tài chính của BCG trong năm 2022 đã có sự cải thiện rõ rệt. Tổng nợ trên vốn chủ sở hữu đã giảm từ mức 3.5 lần tại cuối năm 2021 xuống còn 2.2 lần tại cuối năm 2022. Như vậy, BCG đã rất gần với mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống dưới 2.0 lần và lý tưởng là chỉ còn 1.0 – 1.5 lần.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu cũng giảm còn 1.1 lần, đồng nghĩa với rủi ro tài chính đã được giảm thiểu về mức an toàn. BCG cũng cho biết trong năm 2023, Công ty không có khoản trái phiếu nào đến hạn. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy cổ đông và nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào những bước phát triển vững chắc của BCG trong tương lai.

Cuối năm 2022, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của BCG cho thấy khoản mục lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh mặc dù vẫn còn âm nhưng đã có sự cải thiện đáng kể tới 70% so với năm 2021. Sự cải thiện này nhờ vào việc tăng các khoản phải thu và giá trị hàng tồn kho, chủ yếu đến từ các dự án bất động sản đang trong giai đoạn bàn giao. Điều này hứa hẹn tăng trưởng doanh thu ở các quý tiếp theo khi các dự án được đẩy nhanh tiến độ bàn giao. 

 

Nguồn: Vietstock

Link: https://vietstock.vn/2023/01/bamboo-capital-bcg-bao-lai-sau-thue-2022-hon-546-ty-trong-dieu-kien-thi-truong-co-nhieu-bien-dong-737-1033187.htm