BCG: Tăng trưởng được thúc đẩy bởi mảng BĐS

23/05/2022

Khuyến nghị: MUA

Giá đóng cửa (VND): 19,900

Giá mục tiêu (VND): 29,200

Tỷ suất sinh lời:  +47%

Sàn: HOSE – Ngành: Tài chính đặc biệt (ICB: L4)

Cập nhật KQKD Q1/2022 của BCG


Doanh thu thuần đạt 1,253 tỷ đồng, tăng trưởng +98% YoY và LNST đạt 522 tỷ đồng, tăng +221% YoY, tương ứng với 21% dự phóng doanh thu và 33% dự phóng LNST của chúng tôi (hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận).

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận được thúc đẩy bởi tăng trưởng của mảng BĐS, năng lượng và xây lắp, bên cạnh nguồn thu từ hoạt động đầu tư trái phiếu/cổ phiếu và lãi phải thu từ các hợp đồng hợp tác đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ. Ngoài ra, Bảo hiểm AAA cũng bắt đầu đóng góp doanh thu cho BCG kể từ Q1/2022

Đối với mảng BĐS, BCG ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao 6 căn biệt thự của dự án King Crown Village với giá trị ước tính vào khoảng 350 tỷ đồng. 4 căn biệt thự còn lại của dự án này sẽ được bàn giao trong các quý tiếp theo.

Đối với mảng năng lượng, trong kỳ, BCG Energy đã nâng tỷ lệ sở hữu tại 2 dự án điện mặt trời tại Long An (BCG – CME Long An 1 và 2) lên 100%, qua đó hợp nhất KQKD của 2 nhà máy này vào BCTC.

Thu nhập tài chính trong kỳ đạt 732 tỷ đồng, tăng +134% YoY và vẫn chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư trái phiếu, cổ phiếu và lãi phải thu từ các hợp động hợp tác đầu tư. Trong kỳ, BCG đã chuyển nhượng dự án khách sạn Pegas Nha Trang.

Chi phí lãi vay tăng +131% lên mức 312 tỷ đồng, dư nợ vay của BCG bao gồm cả trái phiếu chuyển đổi là hơn 15.5 tỷ đồng, tăng +15% QoQ và tăng +53% YoY. Tỷ lệ nợ vay/VCSH tiếp tục giảm xuống mức 2.8x so với mức 3.8x của quý trước và 4.31x của Q4/2020.

Xem chi tiết tại: BCG-1Q22 Update