TRACODI vào Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2022 - FAST500

26/04/2022

Bảng xếp hạng FAST500 được Vietnam Report (Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam) phối hợp cùng Báo VietNamNet tổ chức và công bố nhằm ghi nhận và tôn vinh Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2022, Danh hiệu nhằm tôn vinh những Doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt và bền vững nhất, đồng thời duy trì được hiệu quả kinh doanh ổn định.

Năm nay là năm thứ 12 liên tiếp danh sách FAST500 bước trên chặng đường tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh “những ngôi sao đang lên” của nền kinh tế Việt Nam - những doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt trong kinh doanh, dựa trên tiêu chí chính là tốc độ tăng trưởng kép về doanh thu và có trách nhiệm xã hội.

Vào Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2022, TRACODI đã nổ lực ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Cụ thể, Công ty đạt tổng tài sản 5.769 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 3.111 tỷ đồng, LNST đạt 335,6 tỷ đồng. So với thực hiện năm 2020, doanh thu của Công ty tăng 9%, lợi nhuận sau thuế tăng tới 128%. Kết quả lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh 19,8% so với kế hoạch 280 tỷ đồng được ĐHĐCĐ 2021 thông qua. Đây là lần thứ 5 liên tiếp TRACODI nằm trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

Năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm tăng tốc, đột phá và khẳng định vị thế của TRACODI trên thị trường Việt Nam. TRACODI cũng đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng, trong đó tập trung tạo ra giá trị thương hiệu bền vững, tăng biên lợi nhuận các hoạt động kinh doanh, đồng thời xây dựng một môi trường làm việc an toàn, năng động, và gắn kết các CBNV.

Tại ĐHĐCĐ 2022, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh vượt trội với chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.431 tỷ đồng, tăng 42,39% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 626,8 tỷ đồng, tăng 68% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 507,4 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2021. Cổ tức từ 10% trở lên. Đồng thời, Công ty cũng đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022 - 2025 sẽ duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 15% và lợi nhuận sau thuế hơn 12%.

Để đảm bảo thực thi Chiến lược tham vọng ngắn hạn và dài hạn của Công ty, TRACODI đã xây dựng và triển khai chương trình nhằm phát huy hiệu quả kinh doanh song song với kiểm soát tốt rủi ro, đảm bảo sẵn sàng ứng phó kịp thời trước những biến cố.

Link tham khảo: https://fast500.vn/Top-50-doanh-nghiep-tang-truong-nhanh-nhat-Viet-Nam-4644-1009.html