Bamboo Capital công bố kế hoạch mua lại 71% cổ phần Bảo hiểm AAA

04/10/2021

(BCG) Ngày 29/9, HĐQT Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã phê duyệt chủ trương mua lại 71% cổ phần của Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Hiện hai bên đang trong quá trình thương thảo, giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay. 

BCG đã hoàn thành các quy trình thẩm định toàn diện và đề xuất mua lại phần lớn cổ phần Bảo hiểm AAA. BCG cũng nhận định rằng Bảo hiểm AAA từ một doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đã chuyển đổi thành tổ chức bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế, được quản trị và kiểm soát tốt. Qua thẩm định, BCG cũng thấy rằng Bảo hiểm AAA đang vận hành tốt và có sẵn vị thế tốt, cùng nhiều tiềm năng để tiếp tục thành công và tăng trưởng mạnh hơn.

Tổng số cổ phần của Bảo hiểm AAA hiện nay là 112.261.006 cổ phần. Tỷ lệ tham gia góp vốn đầu tư của BCG tại Bảo hiểm AAA là 79.705.761 cổ phần, tương đương sở hữu 71% vốn điều lệ của Bảo hiểm AAA. Hình thức đầu tư là nhận chuyển nhượng từ cổ đông hiện hữu của AAA. Với tỷ lệ này, BCG  trở thành cổ đông lớn nhất của Bảo hiểm AAA hiện nay. 

Tài chính sẽ là mảng kinh doanh chiến lược thứ 5 của BCG, song song với 4 mảng kinh doanh chính trước đó của tập đoàn là sản xuất, xây dựng, bất động sản và năng lượng tái tạo. Thời gian tới, BCG sẽ tăng tốc để khẳng định chỗ đứng trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, chứng khoán và tập trung hoàn thiện sản phẩm công nghệ tài chính.