Bamboo Capital (BCG): Quý II, lợi nhuận sau thuế cao gấp 16 lần cùng kỳ

10/08/2021

Sau khi trừ các loại chi phí, BCG lãi gần 316 tỷ đồng, cao gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái.

Bamboo Capital (BCG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2021 với doanh thu 814 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, Công ty lãi gộp hơn 302,5 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với con số thu về trong quý II/2020.

Các dự án năng lượng mặt trời đã đóng điện vào cuối năm 2020 bắt đầu tạo dòng tiền ổn định cho BCG

BCG cho biết, lợi nhuận hợp nhất đột biến chủ yếu đến từ các công ty con. Trong đó, nổi bật là việc hoàn tất bàn giao và chuyển nhượng một số dự án; doanh thu từ hoạt động thi công, xây lắp; đồng thời ghi nhận dòng tiền từ các dự án năng lượng tái tạo đã đóng điện thời điểm cuối năm 2020.

Về hoạt động tài chính, BCG có doanh thu đột biến từ mức 197 tỷ tăng lên hơn 713,5 tỷ đồng. Trong đó, BCG ghi nhận khoản lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu tăng mạnh với hơn 320 tỷ đồng, lãi phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư cũng nhảy vọt lên 386 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt 75 tỷ đồng).

Sau khi trừ các loại chi phí, BCG vẫn lãi gần 316 tỷ đồng, cao gấp 16 lần cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, BCG đạt 1.449 tỷ doanh thu, tăng 60% và hơn 478 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng cao gấp 18 lần cùng kỳ năm 2020. So với kế hoạch 5.375 tỷ đồng doanh thu và hơn 806 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nửa đầu năm BCG đã lần lượt thực hiện được 27% chỉ tiêu doanh thu và hơn 59% chỉ tiêu lợi nhuận.

Nguồn: Tin Nhanh Chứng Khoán (https://tinnhanhchungkhoan.vn/bamboo-capital-bcg-quy-ii-loi-nhuan-sau-thue-cao-gap-16-lan-cung-ky-post276567.html)