BCG thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

02/06/2016

Ngày 01/06/2016, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định số 25/GCN-UBCK về việc  chấp thuận “Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Bamboo Capital”.

Chi tiết xem file đính kèm: