BCG: Quý 1/2016, lợi nhuận sau thuế hơn 15 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch năm

05/05/2016

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016 vừa công bố, BCG ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất đạt 265.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 15 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch năm 2016.

Cụ thể, doanh thu thuần đến từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2016 của BCG đạt mức 265.7 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2015, trong đó chi phí giá vốn là 225 tỷ đồng, chiếm 84.7% doanh thu thuần. Lợi nhuận gộp ở mức 40.8 tỷ đồng, tăng hơn gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng với tỷ suất lãi gộp biên là 15.4%. Ngoài ra doanh thu đến từ hoạt động tài chính là 18.5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 15.1 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch năm 2016 và tăng gấp 2.5 lần so với quý 1/2015.

Năm 2016, BCG tiếp tục đầu tư M&A với mục tiêu kế hoạch doanh thu tăng trưởng mạnh 87% so với thực hiện năm 2015, đạt 1,830 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 76 tỷ đồng, tăng 26%. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 về việc tăng vốn, BCG đã nộp hồ sơ lên Uỷ ban chứng khoán Nhà nước phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1.5 và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8%./.