Tháng 3

Báo cáo kiểm toán 2016 của TRACODI – Lợi nhuận đạt 73,4 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải Tracodi (TCD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán, trong đó doanh thu thuần đạt 832 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 73,4 tỷ đồng, tăng 337% và 124% so với năm 2015. Trong năm 2016, tổng tài sản của TCD đạt 2.449 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng hơn gấp ba lần đạt gần 383 tỷ đồng. Tiền và tiền tương đương cuối kỳ của TCD cũng tăng lên 42,8 tỷ đồng, hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dòng tiền thu vào được TCD duy trì ổn định trong năm qua. Theo đó, tính thanh khoản, cụ thể là khả năng thanh toán nhanh của TCD đã được cải thiện

Tracodi được chấp thuận thành công ty đại chúng

Ngày 07/03/2017, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản số 1172/ UBCK-GSĐC chấp thuận Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi – TCD) thành Công ty đại chúng. Trong năm 2016, tổng tài sản của TCD đạt 2449 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng hơn gấp đôi đạt hơn 380 tỷ đồng. Doanh thu thuần đạt 835 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 60,7 tỷ đồng, tương ứng lần lượt với mức tăng 338% và 138% so với năm 2015. Công ty cũng đặt kế hoạch doanh thu năm 2017 và 2018 lần lượt ở mức 918 tỷ và 1.029 tỷ đồng. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của TCD các năm 2015 và 2016: Tracodi được đánh giá là một trong những doanh nghiệp

BCG được chấp thuận đầu tư dự án liên kết cánh đồng lớn trồng ca cao xen điều tại Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm ca cao xen điều trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom của công ty CP Bamboo Capital (BCG). Đây là dự án cánh đồng lớn thứ 8 được Ủy ban tỉnh phê duyệt và đầu tư ngân sách hỗ trợ cho dự án. Trong năm 2017 BCG sẽ triển khai trồng liên kết mới với diện tích dự kiến 111 hecta và mục tiêu đến năm 2023 sẽ đạt 1,000 hecta. Tổng ngân sách cho dự án dự kiến là 300 tỷ đồng được thực hiện theo mô hình hợp tác liên kết sản xuất với nông dân đang trồng điều gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nhà nước, doanh nghiệp và nông dân trên