Tháng 12

TRACODI (TCD) – Lợi nhuận sau thuế 2016 ước đạt 63,4 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch năm

Năm 2016 chứng kiến kết quả kinh doanh khả quan của TCD với tổng doanh thu dự kiến đạt 824 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 63,4 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch và tăng 118% so với năm 2015. Đáng chú ý, mảng hoạt động thương mại của TCD tăng trưởng ấn tượng với doanh số đạt 350 tỷ đồng từ việc triển khai các đơn hàng xuất khẩu và phân phối các sản phẩm chủ lực như tinh bột sắn, cà phê, các dòng sản phẩm xe buýt… từ các công ty thành viên như công ty Thành Vũ Tây Ninh, Vinacafe Đà Lạt và công ty Ô Tô 1-5. Mảng xây dựng hạ tầng cũng dần phục hồi với việc tham gia thầu phụ cho các hoạt động san lắp

Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 07/12/2016 đến ngày 21/12/2016 theo các hồ sơ đính kèm: 1. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông Đại hội cổ đông bất thường.3. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ.4. Tờ trình đầu tư dự án Bất động sản.5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.