Tháng 5

BCG: Quý 1/2016, lợi nhuận sau thuế hơn 15 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch năm

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2016 vừa công bố, BCG ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất đạt 265.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 15 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch năm 2016. Cụ thể, doanh thu thuần đến từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2016 của BCG đạt mức 265.7 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2015, trong đó chi phí giá vốn là 225 tỷ đồng, chiếm 84.7% doanh thu thuần. Lợi nhuận gộp ở mức 40.8 tỷ đồng, tăng hơn gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng với tỷ suất lãi gộp biên là 15.4%. Ngoài ra doanh thu đến từ hoạt động tài chính là 18.5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp