Lịch sự kiện

HỘI THẢO GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ

Cập nhật kết quả kinh doanh 6T/2021 & Định hướng chiến lược trong năm

Thời gian: 15h00 - 16h30 thứ 6 ngày 20/08/2021

Hình thức gặp mặt:   Livestream trực tiếp tại Fanpage Bamboo Capital