Lịch sự kiện

HỘI NGHỊ GẶP GỠ CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH

Cập nhật kết quả kinh doanh Q2/2021

Thời gian:                  15h00 - 16h30 thứ 6 ngày 13/08/2021

Hình thức gặp mặt:   Họp online qua ứng dụng MS Teams

Đại diện BCG:            Ông Phạm Minh Tuấn – Phó CT HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

                                    Bà Hồ Nguyễn Hải My – Trưởng Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

Nội dung:                   Cập nhật kết quả kinh doanh Q2/2021

                                    Cập nhật tiến độ các dự án Bất động sản và Năng lượng tái tạo